Telia Reflex Kostnadsfördelning

Att fördela telefakturorna inom företaget kan ta mycket tid.
Telia Reflex Kostnadsfördelning ger möjligheter att förenkla administrationen och minska kostnader.

Många möjligheter
Bygg upp ett register över företagets abonnemang, fördela kostnader och ange beloppsgränser. Informationen kan bearbetas på koncern-, bolags-, faktura- och abonnemangsnivå. Allt tillgängligt direkt på skärmen. Vill du bearbeta vidare flyttar du över informationen till Excel.

Telia Reflex Kostnadsfördelning – grundfunktioner
Förutom möjligheterna i Telia Reflex Trafik, Analys och Fakturor, ger Telia Reflex Kostnadsfördelning ytterligare användbara funktioner. Spar pengar genom att förenkla fördelning och uppföljning av era telekostnader.

• Abonnemang
Här kan du bygga upp ett eget register över företagets olika abonnemang med tillhörande person- och konteringsinformation.

• Kostnadsfördelning
Här kan du internt fördela telekostnaderna på företagets abonnemang. Du kan också ange min- och maxgräns för alla eller utvalda abonnemang. Om kostnaderna över- eller understiger angivna gränser visas de på en "larmlista".


Handbok (svenska)
Manual (English)

Prislista (svenska)
Pricelist (English)

Telia Reflex Tilläggstjänster
Du kan komplettera Telia Reflex med tre tilläggstjänster som ger ytterligare möjligheter att följa upp er teletrafik.

 • Telia Reflex Direktval ISDN
  Ger trafikinformation på direktvalsnivå. Gör att du kan följa upp trafik på enskilda eller grupper av direktval, kostnadsfördela och få statistik på dessa.
   
 • Telia Reflex Samtalsmätning*
  Gör att du kan lägga in mätningar på förbrukningen på ett abonnemang (växel, direkttelefon, ISDN alt Direktval). Teletrafiken mäts för den period du definierar. Mätningen kan även förses med larm för förbrukningsgränser. Över- eller underskrids givna värden får du indikation per e-post.
   
 • Telia Reflex Samtalsspecifikation*
  Gör att du kan se mottagande nummer för ett specifikt samtal (ej utlandssamtal). Information även om start- och sluttid samt kostnad för samtalet. Fungerar även för ofakturerad trafik.
   
  * Gäller enbart för den fasta trafiken.

Administrera
För att använda Telia Reflex loggar du in på MyBusiness.
Du hittar Telia Reflex bland övriga applikationer på förstasidan.

Du kan också logga in här.

Har du inte redan användarnamn och lösenord till MyBusiness ber vi dig registrera dig innan du beställer Telia Reflex. Du gör det enkelt här.

Beställ Telia Reflex Kostnadsfördelning
Du beställer Telia Reflex Kostnadsfördelning genom att fylla i beställningsformuläret nedan.

Beställningsformulär Telia Reflex Trafik (svenska)
Beställningsformulär Telia Reflex Trafik (engelska)

Skriv ut, fyll i och skriv under. Faxa din beställning till 020-22 22 31 eller skicka till Telia Reflex Support: reflex-support@telia.se