Överlåtelse av domännamn

Överlåtelse av domännamn är en transaktion mellan två parter där mottagande part blir ny innehavare av ett domännamn och ersätter den avlämnande innehavaren. I praktiken innebär detta att det sker en uppdatering av kontaktuppgifter för ett domännamn hos aktuell Registry, där den mottagande innehavaren har ett annat organisations- eller personnummer än den avlämnande innehavaren. Vid en överlåtelse uppdateras enbart innehavaren. Domännamnets förfallodatum påverkas inte, utan förblir detsamma.

Överlåtelse av domännamn sker endast på den befintliga innehavarens begäran och efter det att en fullständig överlåtelse har kommit in och kräver för närvarande viss pappershantering.
OBS! Du behöver ett konto i kontrollpanelen för att kunna genomföra en överlåtelse av domännamnet.

Ny kund, så här gör du:

Gå till ordersidan.

Välj Skapa konto.

Granska fakturauppgifterna (0 SEK), läs och godkänn registreringsvillkoren, klicka sedan på Köp när du är klar med ordern.

Både avlämnande och mottagande part måste ha ett konto i Telia kontrollpanel för att överlåtelsen ska fungera. Mottagande part måste också godkänna aktuella registreringsvillkor. Om inte båda innehavarna finns hos Telia måste först en överföring av domännamn till Telia genomföras.

NU-domän
Fyll i aktuellt formulär för överlåtelse av en NU-domän till Telia.
Blankett för överlåtelse av NU-domän

SE-domän
Fyll i aktuellt formulär för överlåtelse av en SE-domän till Telia. (Detta formulär är för .se domäner).
Blankett för överlåtelse av SE-domän

Övriga domännamn
Fyll i aktuellt formulär för överlåtelse av övriga domännamn till Telia.
(Detta formulär är för domänerna .com, .net, .org, .name, .info och .eu).
Blankett för överlåtelse av övriga domännamn

Skriv ut ifylld blankett och skicka den per post till:
Telia Sverige AB
Kundtjänst
Box 50162
973 25 Luleå.

Så snart vi emottagit blanketterna så ansöker vi om överlåtelsen hos aktuell Registry. Notera att alla fält markerade med en asterisk (*) är obligatoriska och att du behöver ha Adobe Acrobat Reader installerad på din dator för att kunna läsa blanketterna.

Våra webbtjänster
Telia DNS