Överlåt Centrex-växel

Här hittar du blanketter för att överlåta en Centrex-växel till en ny ägare. Du kan också överlåta enskilda mobilabonnemang som ingår i en Centrex-växel.

Överlåt din Centrex-växel till en ny ägare
Om du ska överlåta hela din Centrex-växel till en ny ägare: skriv ut, fyll i och skicka in överlåtelseblanketten. Glöm inte att både frånträdande och tillträdande ägare ska skriva under blanketten innan ni skickar in den.

Överlåt Centrex-växel
Om du ska överlåta din Centrex-växel till en ny ägare men vill behålla ditt mobilabonnemang så anger du det i blanketten. Glöm inte att tala om vad vi ska göra med kopplingen till anknytningsnumret i Centrex-växeln, annars kommer samtal till anknytningsnumret vidarekopplas till mobilen även efter överlåtelsen av växeln.

Överlåt Centrex-växel

Överlåt en mobil som ingår i din Centrex-växel
Om du ska överlåta ett mobilabonnemang, till exempel till en anställd, som är kopplat till din Centrex-växel behöver du beställa en överlåtelse för mobilabonnemanget. Glöm inte att tala om vad vi ska göra med kopplingen till anknytningsnumret i Centrex-växeln, annars kommer samtal till anknytningsnumret vidarekopplas till mobilen även efter överlåtelsen.

Överlåt en mobil som ingår i din Centrex-växel

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

close information navigation-arrow-down navigation-arrow-right panic playbutton svg-icon-arrow-down svg-icon-arrow-up svg-icon-checkmark