Överlåt Centrex-växel

Här hittar du blanketter för att överlåta en Centrex-växel till en ny ägare. Du kan också överlåta enskilda mobilabonnemang som ingår i en Centrex-växel.

Överlåt din Centrex-växel till en ny ägare
Om du ska överlåta hela din Centrex-växel till en ny ägare: skriv ut, fyll i och skicka in överlåtelseblanketten. Glöm inte att både frånträdande och tillträdande ägare ska skriva under blanketten innan ni skickar in den.

Överlåt Centrex-växel
Om du ska överlåta din Centrex-växel till en ny ägare men vill behålla ditt mobilabonnemang så anger du det i blanketten. Glöm inte att tala om vad vi ska göra med kopplingen till anknytningsnumret i Centrex-växeln, annars kommer samtal till anknytningsnumret vidarekopplas till mobilen även efter överlåtelsen av växeln.

Överlåt Centrex-växel

Överlåt en mobil som ingår i din Centrex-växel
Om du ska överlåta ett mobilabonnemang, till exempel till en anställd, som är kopplat till din Centrex-växel behöver du beställa en överlåtelse för mobilabonnemanget. Glöm inte att tala om vad vi ska göra med kopplingen till anknytningsnumret i Centrex-växeln, annars kommer samtal till anknytningsnumret vidarekopplas till mobilen även efter överlåtelsen.

Överlåt en mobil som ingår i din Centrex-växel