Detta betyder lamporna på din Telia Sense

Lamporna på din Telia Sense indikerar olika status på din hårdvara.     

1 – Strömindikator:
AV - Viloläge (wifi av)
Grönt fast ljus – Ström på som drivs av bilbatteriet
Grönt blinkande ljus - Fabriksåterställning

2 - Nätverksindikator:
AV - Ingen nätverkstjänst tillgänglig
Grönt fast ljus - Ansluten till mobilnätet och wifinätverk finns tillgängligt
Grönt blinkande ljus - Ansluten till mobilnätet och data överförs
Rött fast ljus - Enheten är påslagen men fungerar inte korrekt (inget nätverk, SIM-problem, begränsad tjänst)
Rött blinkande ljus - FOTA (Firmware Over-The-Air) uppdateras

3 - Omstartsknapp

4 - Återställning

Spara eller dela den här guiden

Ange din e-post så mejlar vi en länk till den här guiden.

{{shareGuideController.model.emailStatusMessage}}

Ange ditt mobilnummer så skickar vi en länk till den här guiden.

{{shareGuideController.model.smsStatusMessage}}