Telia Incident

Starta incident
Här startar du incidenten genom att ange ett incidentnamn.
- Välj sedan grupp att skicka till. 
- Bestäm status på incidenten.
- Bestäm prioritet.
- Skriv ditt meddelande.

Starta chat
Här startar du upp en chat för en specifik händelse.
- Välj den incident som det ska kopplas mot.
- Välj grupp.
- Kör igång.
- Chatten startar i respektive deltagares app.

Uppdatera incident
- Välj incident.
- Välj status.
- Välj prioritet.
- Skriv meddelande.
- Välj grupp(er) att skicka till.
- Skicka.

Checklista
- Välj incident listan ska koppla till.
- Skriv meddelande.
- Skriv aktiviteter.
- Ange intervall för påminnelse.
- Välj grupper att skicka till.
- Kör igång.
En dynamisk checklista har skapats och kommer som klickbart formulär till respektive deltagares app.

Request check-in
Ibland är det nödvändigt att få deltagare att anmäla sig.
- Välj vilken öppen incident det gäller
- Välj grupp(er) som ska checka in.
- Skriv meddelandet.
- Sätt intervall för påminnelse.
- Kör igång.
Nu skapas och skickas ett meddelande med formulär och kommentarsfält där deltagarna ombeds checka in.

Stäng chat
Här avslutar du chat som är kopplad mot incident och väljer vilken öppen chat du vill stänga.

Stäng incident
Här avslutar du en incident.
- Välj incident.
- Välj grupp(er) att meddela.
- Skriv meddelande.
- Skicka.

Beställa rapportering
Här kan du beställa rapport för en specifik incident.
- Välj vilken stängd incident du vill ha rapport på.
- Välj vem du vill att rapporten skickas till.
- Kör igång.
Ett mail med en sammanfattning på händelser för incidenten skickas.
 


 

Spara eller dela den här guiden

Ange din e-post så mejlar vi en länk till den här guiden.

{{shareGuideController.model.emailStatusMessage}}

Ange ditt mobilnummer så skickar vi en länk till den här guiden.

{{shareGuideController.model.smsStatusMessage}}

SÖK SUPPORT