Routing

 1. När du har loggat in i Surf Manager så visas en lista på Era befintliga brandväggar i Telia Firewall. Här kan du för välja en av dessa brandväggarna och gå vidare skicka in ändringsbegäran för t.ex. din brandväggsregler, VPN LAN-LAN, URL-filtrering, Applikationskontroll m.m. Fältet Kommentar är initialt tomt. Du kan klicka på det och döpa den aktuella brandväggen till vad du vill där.

  befintligabrandvaggar
 2. När du nu klickar på Skapa ändringsbegäran så öppnas en ny sida. På denna sidan definierar du en eller flera Ändringar och skickar sen in dem till Telia för implementering. Sidan innehåller lite olika valmöjligheter. De beskrivs nedan:

  Leveranssätt
  Här måste du ange leveranssätt. Valen som finns här är anpassade för beställning av vanliga brandväggsregler. Normalt är att välja Leveranssätt: Nästa arbetsdag. Det ingår i tjänsten. Valen som finns är främst relevanta vid ändring av brandväggsregler.

  Brandvägg
  Ange vilken av dina brandväggar ändringen avser

  Föremål för ändring
  Ange vilken typ av ändringsbegäran det gäller. Vad som visas i listan är beroende av vilka tillvalstjänster du har beställt.

  Typ av ändring
  Här kan du välja mellan Lägg till, Ändra eller Ta bort. Det indikerar vad beställningen handlar om.

  Uppgifter om ändringen
  Detta är ett fritext fält i vilket du anger information om den aktuella brandväggsregeln som du vill lägga till, ändra eller ta bort. Var noga med att ange all teknisk information som behövs för att implementera ändringen. Du ska bara beskriva en (1) ändringsbegäran här.

  Sänd in bilaga
  För vissa beställningar så vill vi ibland få in kompletterande dokumentation för att kunna implementera den önskade förändringen. Här kan du bilägga den.

  andringsbegaranbrandvagg
 3. Lägg till ändring och Sänd begäran
  Vill du i samma beställning skicka in flera ändringar avseende flera brandväggsregler klicka då på knappen Lägg till Ändring. Nu kan du addera ytterligare. När du är klar skickar du in alla ändringar samtidigt genom att klicka på Sänd begäran.

  Kvittenser och status på ändringar
  I Surf Manager kan du närsomhelst logga in och se statusen på beställda ändringar. I samband med att en beställd ändring införs och klarmarkeras av Telia i Surf Manager så skickas en notifiering via e-post till personen som beställt ändringen. E-postadressen som kvittensen skickas till kan du justera direkt i Surf Manager genom att klicka på visad e-postadress och direkt ändra den.

  kvittens
 4. Här beställer du eventuell förändring av routing för aktuell brandvägg. Brandväggen tillåter att IP-adresser routas statiskt till vissa nätverksgränssnitt.
  Med en routningsändring av brandväggsobjekt kan du beställa nya statiska routningar, ändra befintliga eller beställa att de ska tas bort. Se exempel nedan.

  Routningsbeställning

  1. Ange IP-versionen.
  2. Ange den IP-version som används.
  3. Ange IP-adressen och masken.
  4. Ange den IP-nätverksadress och -mask som ska routas.
  5. Ange destinationsadressen.
  6. Ange den destinationadress som nätverket ska routas till.
  7. Skicka en beställning för implementering.
  8. När du har angivit specifikationerna väljer du Sänd begäran eller, om du vill lägga till nya ändringar, Lägg till ändring. När du har gjort alla nödvändiga specifikationer trycker du på Sänd begäran så skickas beställningen till Telia för implementering.

  Exempel på routningsbeställning
  Den nätverksadress och -mask som ska routas: 10.10.10.0m0; Routningens måladress: 10.10.1.1.

  Beställning av routningsändring
  Ange vilken routning som ska ändras och vilken ändring som ska göras.

  Exempel på ändringsbeställning
  Den nätverksadress och -mask som ska routas: 10.10.10.0m0; Routningens måladress: 10.10.1.1; Ändring som ska göras: Ändra routningens måladress till 10.10.2.1.

  Beställning av routningsborttagning
  Ange vilken routning som ska tas bort.

  Exempel på borttagningsbeställning
  Ta bort följande routning: Den nätverksadress och -mask som ska routas: 10.10.10.0m0; Routningens måladress: 10.10.1.1.

  routing

Spara eller dela den här guiden

Ange din e-post så mejlar vi en länk till den här guiden.

{{shareGuideController.model.emailStatusMessage}}

Ange ditt mobilnummer så skickar vi en länk till den här guiden.

{{shareGuideController.model.smsStatusMessage}}

SÖK SUPPORT