Regeländring för Brandvägg

 1. När du har loggat in i Surf Manager så visas en lista på Era befintliga brandväggar i Telia Firewall. Här kan du för välja en av dessa brandväggarna och gå vidare skicka in ändringsbegäran för t.ex. din brandväggsregler, VPN LAN-LAN, URL-filtrering, Applikationskontroll m.m. Fältet Kommentar är initialt tomt. Du kan klicka på det och döpa den aktuella brandväggen till vad du vill där.

  befintligabrandvaggar
 2. När du nu klickar på Skapa ändringsbegäran så öppnas en ny sida. På denna sidan definierar du en eller flera Ändringar och skickar sen in dem till Telia för implementering. Sidan innehåller lite olika valmöjligheter. De beskrivs nedan:

  • Leveranssätt: Här måste du ange leveranssätt. Valen som finns här är anpassade för beställning av vanliga brandväggsregler. Normalt är att välja Leveranssätt: Nästa arbetsdag. Det ingår i tjänsten. Valen som finns är främst relevanta vid ändring av brandväggsregler.
  • Brandvägg: Ange vilken av dina brandväggar ändringen avser
  • Föremål för ändring: Ange vilken typ av ändringsbegäran det gäller. Vad som visas i listan är beroende av vilka tillvalstjänster du har beställt.
  • Typ av ändring: Här kan du välja mellan Lägg till, Ändra eller Ta bort. Det indikerar vad beställningen handlar om.
  • Uppgifter om ändringen: Detta är ett fritext fält i vilket du anger information om den aktuella brandväggsregeln som du vill lägga till, ändra eller ta bort. Var noga med att ange all teknisk information som behövs för att implementera ändringen. Du ska bara beskriva en (1) ändringsbegäran här.
  • Sänd in bilaga: För vissa beställningar så vill vi ibland få in kompletterande dokumentation för att kunna implementera den önskade förändringen. Här kan du bilägga den.
  andringsbegaranbrandvagg
 3. Lägg till ändring och Sänd begäran
  Vill du i samma beställning skicka in flera ändringar avseende flera brandväggsregler klicka då på knappen Lägg till Ändring. Nu kan du addera ytterligare. När du är klar skickar du in alla ändringar samtidigt genom att klicka på Sänd begäran.

  Kvittenser och status på ändringar
  I Surf Manager kan du närsomhelst logga in och se statusen på beställda ändringar. I samband med att en beställd ändring införs och klarmarkeras av Telia i Surf Manager så skickas en notifiering via e-post till personen som beställt ändringen. E-postadressen som kvittensen skickas till kan du justera direkt i Surf Manager genom att klicka på visad e-postadress och direkt ändra den.

  kvittens
 4. Regeländring för Brandvägg
  Brandväggsregler filtrerar trafik mellan två datakommunikationsnätverk, t.ex. företagets LAN eller abonnentlinje och internet, enligt vad som anges i brandväggsreglerna. Med ändringar av brandväggsregler kan du beställa att regler ska läggas till, ändras eller tas bort.

  Börja med att titta på befintliga brandväggsregler
  För att kunna skapa en ändringsbegäran för brandväggsregler så behöver du först se hur de befintliga brandväggsreglerna ser ut för den aktuella brandväggen. I Surf Manager kan du inte se de befintliga brandväggsreglerna i din brandvägg. Brandväggsreglerna ser du i PC-klienten SmartConsole och i programmodulen där som heter SmartDashboard. Se separat guide för hur du installerar och använder SmartDashboard.
   

  Regeländring för Brandvägg
 5. Skapa regeländring för brandvägg

  Utgå t.ex. från sidan som visar dina brandväggar och klicka på Skapa ändringsbegäran. Se bild på steg 1. Nu öppnas en ny sida. Här definierar du vilka regelverksändringar som du vill införa för den valda brandväggen. Definiera helst varje önskad ändring som en enskild ändringsbegäran. Så om du har fler ändringar som du vill göra i samma beställning/begäran. Gör det då genom att klicka på knappen Lägg till ändring. När du är klar med alla önskade ändringar för den aktuella brandväggen så skickar du in den genom att klicka på Sänd begäran. Har du detaljerad information du vill förmedla så kan du bifoga det i separat dokument om du har möjlighet. Viktigt att informationen är komplett så att vi kan leverera utifrån önskade leveranstider.

   


   

  brandvaggar
 6. Grundläggande information inför en andring av brandväggsregel

   

  Regelbeställning
  I bilden nedan visas en bild på en brandväggsregelbas och beskrivningar av de ändringar som ska beställas av en brandväggsregelbeställning.

  Ange regelnumret (Nr.)
  Regelnumret anger den punkt i regelbasen där regeln läses. Brandväggen kontrollerar regelbasen mot anslutningsinformationerna i tur och ordning och stannar när den hittar en matchning. Av den anledningen är regelnumren viktiga.

  Ange regelnamnet
  Ge regeln ett namn. Namnet förblir oförändrat i regelbasen. Namnet kan innehålla upp till 30 tecken.

  Ange källan
  Ange den källadress som ska användas. Det kan vara en enstaka IP-adress, en IP-nätverksadress, en användare/användargrupp eller en objektgrupp som innehåller flera IP-adresser, IP-nätverk, användare eller grupper.

  Ange destinationen
  Ange den destinationsadress som ska användas. Det kan vara en enstaka IP-adress, en IP-nätverksadress eller en objektgrupp som innehåller flera IP-adresser, nätverk eller grupper.

  Ange tjänsten
  Den eller de TCP/UDP-portar, tjänster och grupper som ska användas anges i tjänsten.

  Ange åtgärden
  Följande alternativ finns tillgängliga när åtgärden är angiven:
  • Acceptera, d.v.s. acceptera trafiken.
  • Avvisa, d.v.s. avvisa trafiken. Det skiljer sig från Kasta på så sätt att brandväggen informerar parten som försöker upprätta en anslutning om frånkopplingen.
  • Kasta, d.v.s. kasta trafiken.

  Ange regelloggen
  Ange om regeln i fråga ska spåras.

  Ange giltighetstiden för regeln (Tid)
  Ange när regeln är giltig. Om tiden inte anges gäller regeln alltid. Här kan du t.ex. ange att regeln bara ska gälla på veckodagar. Tillgängliga alternativ är: När regeln aktiveras eller när regeln går ut. T.ex. aktiveras 31-1-2015-08:00 och går ut 31-12-2015-16:00.
  Regelns giltighet begränsas till en viss tidsperiod eller vissa dagar i veckan eller månaden. T.ex. regeln gäller 08:00-16:00 måndag-fredag.

  Ange en kommentar
  Kommentaren är en fri text som är bifogad till en regel.

  Beställa en regel och skicka den till implementering
  När du har angivit specifikationerna väljer du Skicka beställning eller, om du vill lägga till nya ändringar, Lägg till ändring. När du har gjort alla nödvändiga specifikationer trycker du på Skicka beställning så skickas beställningen till Sonera för implementering.

  Exempel på en regelbeställning
  Regelnummer: 1; Regelnamn: Internettrafik; Källadress: Intra_1.1.1.0m0; Destinationsadress: Alla; Tjänst: http, https; Åtgärd: Acceptera; Logga: Nej; Kommentar: Organisationens internettrafik

Spara eller dela den här guiden

Ange din e-post så mejlar vi en länk till den här guiden.

{{shareGuideController.model.emailStatusMessage}}

Ange ditt mobilnummer så skickar vi en länk till den här guiden.

{{shareGuideController.model.smsStatusMessage}}

SÖK SUPPORT