Objektändring för Brandvägg

 1. När du har loggat in i Surf Manager så visas en lista på Era befintliga brandväggar i Telia Firewall. Här kan du för välja en av dessa brandväggarna och gå vidare skicka in ändringsbegäran för t.ex. din brandväggsregler, VPN LAN-LAN, URL-filtrering, Applikationskontroll m.m.  Fältet Kommentar är initialt tomt. Du kan klicka på det och döpa den aktuella brandväggen till vad du vill där.

  befintligabrandvaggar
 2. När du nu klickar på Skapa ändringsbegäran så öppnas en ny sida. På denna sidan definierar du en eller flera Ändringar och skickar sen in dem till Telia för implementering. Sidan innehåller lite olika valmöjligheter. De beskrivs nedan:

  Leveranssätt
  Här måste du ange leveranssätt. Valen som finns här är anpassade för beställning av vanliga brandväggsregler. Normalt är att välja Leveranssätt: Nästa arbetsdag. Det ingår i tjänsten. Valen som finns är främst relevanta vid ändring av brandväggsregler.

  Brandvägg
  Ange vilken av dina brandväggar ändringen avser.

  Föremål för ändring
  Ange vilken typ av ändringsbegäran det gäller. Vad som visas i listan är beroende av vilka tillvalstjänster du har beställt.

  Typ av ändring
  Här kan du välja mellan Lägg till, Ändra eller Ta bort. Det indikerar vad beställningen handlar om.

  Uppgifter om ändringen
  Detta är ett fritext fält i vilket du anger information om den aktuella brandväggsregeln som du vill lägga till, ändra eller ta bort. Var noga med att ange all teknisk information som behövs för att implementera ändringen. Du ska bara beskriva en (1) ändringsbegäran här.

  Sänd in bilaga
  För vissa beställningar så vill vi ibland få in kompletterande dokumentation för att kunna implementera den önskade förändringen. Här kan du bilägga den.

  andringsbegaranbrandvagg
 3. Lägg till ändring och Sänd begäran
  Vill du i samma beställning skicka in flera ändringar avseende flera brandväggsregler klicka då på knappen Lägg till Ändring. Nu kan du addera ytterligare. När du är klar skickar du in alla ändringar samtidigt genom att klicka på Sänd begäran.

  Kvittenser och status på ändringar
  I Surf Manager kan du närsomhelst logga in och se statusen på beställda ändringar. I samband med att en beställd ändring införs och klarmarkeras av Telia i Surf Manager så skickas en notifiering via e-post till personen som beställt ändringen. E-postadressen som kvittensen skickas till kan du justera direkt i Surf Manager genom att klicka på visad e-postadress och direkt ändra den.

  kvittens
 4. Objektändring för Brandvägg

  Objekt används och måste specificeras som en del av bland annat säkerhetsregelverket. Objektet kan vara en adress, ett nätverk, en användare, en grupp, en användargrupp, en tjänst eller en tjänstegrupp. Se nedan för lite mer information om objekt.

  Med ändringar av brandväggsobjekt kan du beställa att objekt ska läggas till, ändras eller tas bort. Varje nytt objekt måste få ett namn på upp till 50 tecken. Namnet bör visa objektets typ, kontext och innehåll. Dessutom kan mer information om varje nytt objekt anges i fältet Kommentar. Kommentaren kan innehålla upp till 80 tecken. De objekt som kan ändras beskrivs nedan:

  Värddator
  Ett värddatorobjekt innehåller en enskild IP-adress. Adressen (IP-adress, t.ex. 192.168.1.1) eller 2001:db8:85a3::8a2e:370:7334 för IPv6.

  Nätverk
  Ett nätverksobjekt innehåller ett helt nätverk med masker. Adress (IP-adress, t.ex. 192.168.1.0 eller 2001:db8:85a3::8a2e:370:7334 för IPv6). Mask (nätmask, t.ex. 255.255.255.0 eller 120 för IPv6).

  IP-intervall
  Ett IP-intervallsobjekt innehåller ett intervall med IP-adresser, t.ex. 192.168.1.1 – 192.168.1.10 eller 2001:db8:85a3::8a2e:370:7334 – 2001:db8:85a3::8a2e:370:7340 för IPv6.

  Tjänst
  Ett tjänsteobjekt innehåller protokollet och porten. Protokoll, t.ex. TCP/IP, UDP, http. Port, t.ex. tcp888.

  Objekt- och tjänstegrupp
  En objekt- och tjänstegrupp innehåller ett antal andra objekt. En objektgrupp kan alltså innehålla värddatorer, nätverk, IP-intervall och objektgrupper. En objektgrupp kan bara innehålla objekt med samma IP-version. T.ex. innehåller en grupp med IP-adresser, Intra_nätverk, objekten företag_10.10.10.10 och företag_10.10.20.0m0. En tjänstegrupp kan innehålla tjänster och tjänstegrupper. T.ex. innehåller en grupp med tjänstegrupper, Intra_Server_portar, portarna tcp 400–402 och tcp 8001.

  Objektsbeställning
  Tänk på att få med detta i samband med beställningen:

  • Ange objektstypen
  • Ange om det rör en värddator, en användare, ett nätverk, en tjänst eller ett gruppobjekt.
  • Ange objektsnamnet
  • Ge objektet ett namn. Namnet kan innehålla upp till 50 tecken.
  • Ange objektsinnehållet
  • Ange vad objektet innehåller (IP-adresser, nätverk etc.).
  • Ange objektskommentaren
  • Ange en kommentar för objektet om det behövs.
  objektandring

Spara eller dela den här guiden

Ange din e-post så mejlar vi en länk till den här guiden.

{{shareGuideController.model.emailStatusMessage}}

Ange ditt mobilnummer så skickar vi en länk till den här guiden.

{{shareGuideController.model.smsStatusMessage}}

SÖK SUPPORT