Hantera rapporter

 1. Rapporter

  Du hittar dina rapporter under: Support - Ärenden - Rapporter

   

 2. Tillgängliga rapporter

  Det finns tre typer av rapporter:

  Tillgänglighet – tjänster

  • Visar den sammanlagda tillgängligheten per abonnemang
  • Endast tillgänglig för datakomtjänster

   

  Tillgänglighet – nät

  • Visar den sammanlagda tillgängligheten för ett helt nät
  • Endast tillgänglig för datakomtjänster

   

  SLA-Rapporter

  • Visar information per ärende

   

 3. Tillgänglighet - tjänster
  • Välj en eller flera organisationer
  • Välj slutmånad och period

   

  I listan visas alla abonnemang som under perioden haft en tillgänglighet som understigit 100%

  • Tryck på visa ärende för att se vilka ärenden som påverkat tillgängligheten

   

 4. Tillgänglighet - nät
  • Välj en eller flera organisationer
  • Välj en eller flera tjänster
  • Välj slutmånad

   

  Grafen visar tillgänglighet för alla ingåendet abonnemang för valda organisationer och tjänster

   

   

 5. SLA-rapporter
  • Sök fram ärende

   

  Listan visar alla incident-ärenden som sökts/filtrerats fram.

  • Du kan vällja att exportera i .xls- eller .csv-format

   

  Standardfiltret visar ärenden som:

  • Stängts med en SLA-grundande stängningskod
  • Hade prioritet 1 eller 2
  • Som blivit löst inom de senaste 3 månaderna

   

  Du kan välja att ändra filteringen på egen hand.

  Du kan även välja att ändra kolumnbredd och antal kolumner.

   

   

Spara eller dela den här guiden

Ange din e-post så mejlar vi en länk till den här guiden.

{{shareGuideController.model.emailStatusMessage}}

Ange ditt mobilnummer så skickar vi en länk till den här guiden.

{{shareGuideController.model.smsStatusMessage}}