Kom igång med externa kontakter

I Touchpoint kan du välja att lägga till externa kontakter, dvs kontakter som företaget ska ha tillgång till men som inte är medarbetare inom företaget.

För dig som är administratör

Du kan välja att lägga till enskilda externa kontakter, ta bort externa kontakter och att lägga till samt redigera flera externa kontakter samtidigt. De tillagda externa kontakterna kommer sedan visas för samtliga på företaget.

Så här lägger du till enskilda externa kontakter:

 1. Börja med att logga in i ​Adminwebben​ för Touchpoint.
 2. Gå in på menyalternativet Externa kontakter
 3. Välj sedan ​lägg till en ny extern kontakt​ väl inne på sidan.
 4. Fyll i de fördefinierade fälten med informationen kring kontakten.
 5. Klicka sedan på ​Lägg till​ för att lägga till den externa kontakten som kommer visas för samtliga på företaget

Så här tar du bort en eller flera externa kontakter:

 1. Börja med att logga in i ​Adminwebben​ för Touchpoint.
 2. Gå in på menyalternativet Externa kontakter
 3. Markera de kontakter som ska tas bort.
 4. Välj sedan på ​Ta bort kontakter​ i rullistan för massåtgärder intill listan innehållande dina externa kontakter.
 5. Välj sedan att genomföra åtgärden. Denna åtgärd går inte att ångra.
 6. Listan kommer nu uppdateras.

Så här lägger du till flera externa kontakter:

 1. Börja med att logga in i ​Adminwebben​ för Touchpoint.
 2. Gå in på menyalternativet Externa kontakter
 3. Välj sedan ​Lägg till eller ändra flera externa kontakter samtidigt​ väl inne på sidan.
 4. Klicka sedan på ​Hämta mall, ​om du inte har externa kontakter inlagda sen tidigare, för att få ner den excelmall
 5. som ska användas för att lägga till flera kontakter samtidigt. Om du har externa kontakter inlagda sedan
 6. tidigare klickar du på ​exportera externa kontakter, d​ å laddar du ner mallen förifylld med dessa kontakter.
 7. Fyll i och spara ner samma excel mall som du hämtat från ​Adminwebben​.
 8. Ladda upp excel mallen, nu innehållande dina externa kontakter.
 9. Användarna laddas nu upp och kommer visualiseras i en lista.

Så här redigerar du flera externa kontakter:

 1. Börja med att logga in i ​Adminwebben​ för Touchpoint.
 2. Gå in på menyalternativet Externa kontakter
 3. Välj sedan ​Lägg till eller ändra flera externa kontakter samtidigt​ väl inne på sidan.
 4. Klicka sedan på ​exportera externa kontakter f​ ör att få ner excelmallen innehållande dina externa kontakter.
 5. Redigera och spara ner samma excel mall som du hämtat från ​Adminwebben​.
 6. Ladda upp excelmallen, nu innehållande dina redigerade externa kontakter.
 7. Användarna laddas nu upp och kommer visualiseras i en lista.

För dig som är användare av appen

För dig som är användare av Touchpointappen visas externa kontakter, dvs kontakter som är tillagda för åtkomst inom företaget men som inte är medarbetare, med en ikon [Här ska ikonen för extern kontakt in om möjligt]. Denna ikon visas i telefonboken tillsammans med dina övriga kontakter, vilket ger dig möjligheten att identifiera externa kontakter.

Spara eller dela den här guiden

Ange din e-post så mejlar vi en länk till den här guiden.

{{shareGuideController.model.emailStatusMessage}}

Ange ditt mobilnummer så skickar vi en länk till den här guiden.

{{shareGuideController.model.smsStatusMessage}}

SÖK SUPPORT