Hantering av fast telefon från Mitel

Telefonen måste var konfigurerad och ansluten till ditt användarkonto av er administratör.

Om telefonen

Telefonen består av lur, display, navigationsknappar, sifferknappar och funktionsknappar. Funktionsknappar finns som fasta och som variabla där funktionen står i displayen vid knappen.

Svara på inkommande samtal

Svara 
Lyft luren eller tryck på funktionsknappen Answer.
 

Missade samtal

Missade samtal visas med texten Missed Call i displayen.

Kontrollera missade samtal:

  1. Tryck funktionsknappen Call log. En meny visas.
  2. Bläddra upp och ner med pilarna och välj Missed calls.
  3. Tryck Select. En lista över missade samtal visas.
  4. Läs och kontrollera dina missade samtal.
  5. Tryck vänster pil för att gå ur samtalslistan.

Ringa samtal

Ringa med knappsats:
Tryck in telefonnummer med sifferknapparna och tryck knappen Dial.


Ringa från samtalslistan:

  1. Tryck funktionsknappen Call log. En meny visas.
  2. Bläddra upp/ner och välj Incoming calls.
  3. Tryck Enter. En samtalslista visas.
  4. Bläddra upp/ner och välj  det nummer du vill ringa.
  5. Tryck Enter.

 

Ringa med förprogrammerad funktionsknapp:

Tryck den förprogrammerade funktionsknappen.

Snabbringning från knappsats:
Tryck och håll nere knappen på knappsatsen (1-9), numret som kopplats till den snabbknappen rings nu upp.
 

Spara eller dela den här guiden

Ange din e-post så mejlar vi en länk till den här guiden.

{{shareGuideController.model.emailStatusMessage}}

Ange ditt mobilnummer så skickar vi en länk till den här guiden.

{{shareGuideController.model.smsStatusMessage}}

SÖK SUPPORT