Fabriksåterställ mobil router

En fabriksåterställning kan vara ett bra sätt för att avhjälpa fel på ditt mobila bredband. Tänk på att din router återställs och får tillbaka sina ursprungliga inställningar.

Var knappen sitter är olika beroende på vilken router du har. Den kan sitta på baksidan eller på sidan av routern och heter Reset.

Använd dig av ett föremål som till exempel en nål eller tandpetare och håll inne så långt det går i minst fem sekunder. Lamporna på framsidan kommer att reagera genom att släckas när det gått igenom. Vänta sedan ett par minuter för att tjänsterna ska starta igång igen. 

Detta gäller våra stationära mobila routrar Huawei B525, B593s och E5186 och våra mobila routrar Huawei: E5573c, E5577cs, E5770s och E5878 Netgear Aircard 790S, ZTE MF90+ och MF910 (831FT).

Exempel på knappens placering, det här är Huawei B525:

Routern kommer sedan starta på nytt. Vid en fabriksåterställning kan det dröja upp till 5 minuter innan dina bredbandstjänster fungerar igen. 

SÖK SUPPORT