Kom igång med Touchpoint utan smartphone

Denna guide hjälper dig som är med i en Touchpoint växel men saknar en Smartphone och därför ej kan använda dig av Telia Touchpoint appen.

Logga in i svarsgruppen från din telefon

Du kan alltid logga in i svarsgruppen genom att ringa 981 följt av svarsgruppens id. För att logga ut så ringer du 982 följt av svarsgruppens id.
Till exempel:
Inloggning Lagret 98101
Utloggning Lagret 98201

Om du inte har svarsgruppens id så kan du fråga ditt företags administratör av tjänsten, eller ringa vår support på 020 - 55 40 10.

Lyssna av svarsgruppens röstbrevlåda från din telefon

Du kan ringa och lyssna av svarsgruppens röstbrevlåda
genom att ringa: 933.
För att lyssna av röstbrevlådan behöver du en pinkod.
Information om vilken pinkod du ska använda finns i appen, under respektive svarsgrupp.
Om du inte har tillgång till appen kan du vända dig till administratören för att få pinkoden.

Lyssna av din röstbrevlåda från din telefon

Du kan ringa och lyssna av svarsgruppens röstbrevlåda
genom att ringa: 233.

Medan du lyssnar på dina meddelanden så kan du:
Trycka 1 för att hoppa bakåt till föregående meddelande.
Trycka 2 för att repetera det meddelande du lyssnar på
Trycka 3 för att hoppa framåt till nästa meddelande
Trycka 7 för att radera ett meddelande

Om telefonen är avslagen eller om du inte svarar kopplas samtalen till din röstbrevlåda.
Varje gång någon har lämnat ett meddelande i din röstbrevlåda så skickas ett aviserings-sms till din telefon.
Observera att snabbvalet: Röstbrevlåda, i telefonens inbyggda meny inte fungerar med tjänsten Touchpoint. Du kan dock lyssna av meddelanden i din tidigare röstbrevlåda i 72 timmar efter att du fått tjänsten Touchpoint levererad.

Aktivera Vidarekoppling direkt från din telefon

Du kan tillfälligt vidarekoppla dina inkommande samtal till en
annan telefon.
För att aktivera en vidarekoppling så ringer du 921 följt den andra telefonens nummer.
När du vill ta bort vidarekopplingen så ringer du bara 922.

Observera att du måste ange internationella nummer med 00 före landsnumret (det fungerar inte att ange + tecknet). T.ex. så ringer du 0045XX…X för att vidarekoppla till ett danskt telefonnummer.

Överflyttning av samtal

För att kunna överflytta samtal från din telefon så måste personen du vill överflytta samtalet till finnas med bland dina kontakter, i telefonens telefonbok. Dessa kontakter skiljer sig från dina vanliga kontakter genom att när de skapas så måste du ange kontaktens telefonnummer i ett specifikt format - ett unikt prefix (9833) - följt av kontaktens telefonnummer (i internationellt format).

Exempel på hur du anger kontakts telefonnummer

Din kontakt Olle Ohlson har telefonnummer: 070-727099531.
Du anger då telefonnumret som: 9833+46727099531.
For att du lätt ska kunna hitta dessa kontakter när du ska överflytta ett samtal så bör du namnge dem med ett unikt namn, t.ex. ”Olle Ohlson (överflyttning)”.

Exempel på hur du överflyttar ett samtal till Olle Ohlson

1. Besvara ett inkommande som vanligt.
2. Lägg till ett nytt samtal via telefonens meny for samtalshantering.
3. Välj kontakten ”Olle Ohlson (överflyttning)” i telefonboken.
4. Ring upp ”Olle Ohlson (överflyttning)”.

Det finns två olika varianter på hur du kan överflytta samtalet

Överför direkt - används om du inte behöver prata med Olle Ohlson innan du överflyttar samtalet. Du lägger då på samtalet (trycker röd lur ) under tiden som påringning sker mot Olle Ohlson.

Ring och överför - används om du vill prata med Olle Ohlson innan du överflyttar samtalet. Du lägger då på samtalet (trycker röd lur ) efter det att du har pratat med Olle Ohlson.

Vill du avbryta överflyttningen, och återuppta det första samtalet, så trycker du "stjärna (*)" på telefonens knappsats. Du kan trycka "stjärna (*)" både under tiden som du ringer upp Olle Ohlson, och efter att han har besvarat samtalet.

Överflytta till någon som inte är med i din telefonbok

Som alternativ till att välja en kontakt i telefonboken så kan du istället ”slå” det unika prefixet (983893) följt av valfritt telefonnummer (i internationellt format) på telefonens knappsats. Du ringer upp den du vill överflytta samtalet till, t.ex. 9833+46727099531, och kan därefter välja önska variant av hur du vill överflytta samtalet.

Spara eller dela den här guiden

Ange din e-post så mejlar vi en länk till den här guiden.

{{shareGuideController.model.emailStatusMessage}}

Ange ditt mobilnummer så skickar vi en länk till den här guiden.

{{shareGuideController.model.smsStatusMessage}}

SÖK SUPPORT