Telia Fakturadelning och Telia Samtalsgruppering

Med dessa tjänster får du bättre koll på mobilfakturorna.
Telia Fakturadelning separerar privatsamtal från tjänstesamtal.
Telia Samtalsgruppering medför att du kan gruppera dina tjänstesamtal.

Telia Fakturadelning
Tjänsten ger dig möjlighet att fördela samtal på två olika fakturor.

Fakturan för tjänstesamtalen (tjänstefakturan) skickas till din ordinarie fakturaadress.
Fakturan för privatsamtalen (privatfakturan) skickas till abonnemangets användaradress eller din ordinarie fakturaadress.

Då du vill ringa ett privatsamtal anger du en kod före telefonnumret.

Pris: 25 kr per månad

Ladda hem produktblad

Telia Samtalsgruppering
Tjänsten gör det enkelt för dig att se på fakturan vilka samtal som ringts exempelvis för ett visst projekt eller till en viss motpart. Du får en bättre överblick över de mobila samtalen och ökad kvalitet genom förbättrad fakturadokumentation.

Samtalsgruppering innebär att du kan ha upp till 10 grupper. Du väljer själv hur du vill gruppera samtalen. Varje grupp redovisas separat på din faktura. Då du vill föra ett samtal till en viss grupp anger du en kod före samtalet.

Pris: 15 kr per månad

Ladda hem produktblad

Administrera
Du administrerar tjänsterna Telia Fakturadelning och Telia Samtalsgruppering på MyBusiness. När du har loggat in finner du tjänsterna under Min Jobbmobil.

Logga in på MyBusiness