Telia Fakturadelning och Telia Samtalsgruppering

Med dessa tjänster får du bättre koll på mobilfakturorna.
Telia Fakturadelning separerar privatsamtal från tjänstesamtal.
Telia Samtalsgruppering medför att du kan gruppera dina tjänstesamtal.