Har du fått en kreditfaktura från oss?

I formuläret nedan kan du ansöka om:
 

● återbetalning av innestående kredit till valfritt konto
● matchning av innestående kredit mot annan faktura
 

Du kan inte ansöka om återbetalning eller matchning om du fått en utbetalningsavi som fortfarande är giltig. Då behöver du istället skicka in avin till oss. Läs här hur du går tillväga.

Företagsinformation

Fyll i ditt organsationsnummer (10 siffror). Har du enskild firma, ber vi dig kontakta oss på det telefonnummer som står på kreditfakturan.

Detta fältet kan inte lämnas tomt
Vi känner inte igen organisationsnumret. Vänligen kontrollera att siffrorna stämmer och att formatet är xxxxxx-xxxx
Vi kan tyvärr inte hjälpa dig här. Kontakta oss på det telefonnummer som står på din kreditfaktura.
Ingen organisation med detta organisationsnummer hittades
Detta fältet kan inte lämnas tomt

Matchning eller återbetalning av kreditfaktura/kontoutdrag

Gäller ditt ärende en kreditfaktura eller ett tillgodohavande via kontoutdrag?

Vi kan tyvärr inte hjälpa dig här. Kontakta oss på det telefonnummer som står på din kreditfaktura.
Detta fältet kan inte lämnas tomt
Detta fältet kan inte lämnas tomt
Får bara innehålla siffror
Detta fältet kan inte lämnas tomt

Vill du matcha mot annan faktura/fakturor eller vill du ha en återbetalning till bankgiro/plusgiro?

Matchning mot annan faktura

Ange det/de fakturanummer som du vill matcha mot

Återstår belopp att betala efter matchning?

Återstår belopp att få tillgodo efter matchning?

Återbetalning

Vill du ha återstående belopp tillgodo insatt på bankgiro eller plusgiro?

Vi känner inte igen bankgironumret. Vänligen kontrollera att siffrorna stämmer.
Vi känner inte igen plusgironumret. Vänligen kontrollera att siffrorna stämmer.

Kontaktuppgifter

Vänligen kontrollera angivna uppgifter

Företagsinformation

Organisationsnummer:
Företagsnamn:

Matchning eller återbetalning av kreditfaktura/kontoutdrag

Ärendet gäller: Kreditfaktura Kontoutdrag
Kreditfakturanummer:
Kontoutdragets första fakturanummer:
Totalt belopp tillgodo enligt kontoutdraget:
Metod för återbetalning: Matcha mot annan faktura Återbetalning till plusgiro/bankgiro

Matchning mot annan faktura

Fakturanummer: {{matchingInvoiceNumber.value}},
Återstår belopp att betala: {{creditController.credit.matchingHasRemainingToPay ? 'Ja' : 'Nej'}}
Återstår belopp att få tillbaka: {{creditController.credit.matchingHasRemainingCredit ? 'Ja' : 'Nej'}}

Återbetalning

{{creditController.credit.isBankgiro ? 'Återbetalning till bankgironummer:' : 'Återbetalning till plusgironummer:'}} {{creditController.credit.isBankgiro ? creditController.credit.bankGiroNumber.value : creditController.credit.plusGiroNumber.value}}

Kontaktuppgifter

Förnamn:
Efternamn:
E-postadress:
Mobilnummer:

Tack!

Om alla uppgifter är korrekta, kommer vi kreditera den angivna fakturan och återbetala resterande tillgodobelopp till angivet bankgironummer inom sju (7) arbetsdagar. Vi kommer skicka en bekräftele till angivet mobilnummer/e-postadess när vi har hanterat ditt ärende.

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!