Digital satsning för ett smartare Stockholm

När Ann Hellenius tog över rodret vid it-avdelningen i Stockholms stad transformerade hon organisationen och lät den byta namn till ”avdelningen för digital utveckling”. Hon ser sin roll som möjliggörare och inspiratör för att komma närmre målet om att Stockholm ska bli ”världens smartaste stad”.

Efter 16 år som managementkonsult i London och Stockholm antog Ann Hellenius för några år sedan utmaningen att på allvar föra in it i pedagogiken i Stockholms skolor. I maj 2015 blev hon lockad av en ny utmaning: att bli it-direktör för Stockholms stad, och därmed bidra till att uppfylla visionen som bland annat innebär att Stockholm ska bli världens smartaste stad. Men vad betyder då det?

– I Stockholms stad har vi en rätt holistisk syn på hur en smart stad ska vara; det handlar inte enbart om att ge de som är digitalt mogna bästa tänkbara tjänster, utan att vi även i lika hög grad ska ha de som inte är digitalt mogna i åtanke, säger hon.

Nätverk viktigt
Det kan i praktiken betyda att man ser till att utveckla tjänster som underlättar och berikar livet för de äldre i staden.

– I grund och botten handlar det om att öka livskvaliteten för stockholmarna, men att dessutom underlätta för stadens företagare och besökare.

När Ann Hellenius tillträdde på sin post startade hon ett förnyelsearbete som bland annat har resulterat i en omorganisation och ett namnbyte på it-avdelningen. Hon ville inte ha ett namn som gör att omgivningen tror att avdelningen bara sysslar med it, och därför heter den numera avdelningen för digital utveckling.

– Vi ska så klart vara en kompetent beställare av it, men vi ska arbeta nära de leverantörer som kan bidra med värde som är relevant. Det är inte vår roll att exempelvis utveckla appar, utan vi ser till att ha ett nätverk som gör oss starka på de områden som är viktiga.

Hon berättar att de ska arbeta nära stadens förvaltningar och bolag.

– Till exempel startar vi nu ett arbete med att ta fram en strategi för en smart och uppkopplad stad. I det arbetet är även dialogen med stockholmarna central.

Hackatons med startup-bolag
Ett sätt att ta tillvara andras kompetens är de hackatons med startup-bolag som Stockholms stad kommer att arrangera framöver.

– Vi kommer att fokusera på specifika samhällsutmaningar där vi behöver hjälp att hitta lösningar. En sådan utmaning är hur vi ska hantera situationen med alla nyanlända; hur de ska kunna integreras i samhället.

Stockholms stad står i dag för en tredjedel av all offentlig data i Sverige, berättar Ann Hellenius.

– Det är en enorm mängd data. Jag tycker inte att det kommer ut tillräckligt mycket innovativa idéer utifrån denna data – det är ju en guldgruva! Det är något jag vill satsa vidare på att uppmuntra.

Demokratiska vinster
Ann Hellenius lyfter fram den demokratiska aspekten som en av hörnstenarna i den digitala utvecklingen.

– Det kan handla om att lära ut programmering i skolorna eller att utöka medborgardialogen i samband med stadsutbyggnad. Men en ytterst viktig demokratisk fråga är att hela tiden vara vaksam så att inte dessa satsningar ökar de digitala klyftorna i samhället. Den risken finns, och det är en stor utmaning för oss.