FOREX bank växlar till nytt fibernät från Telia i hela Norden

Telia har fått i uppdrag att bygga ett helt nytt fiberbaserat datanät till FOREX Banks verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Affären omfattar även ansvar för drift, underhåll och utveckling av nätet som knyter samman FOREX Banks 110 kontor och bankbutiker i Norden.

Ett stabilt, säkert och snabbt datanät är en förutsättning för FOREX Banks verksamhet. Telia har fått ansvar för att bygga ett nytt fiberbaserat datanät, som innefattar Datanet, Managed LAN, WAN och wifi-nät, till FOREX Banks verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Det nya nätet knyter samman FOREX Banks 110 kontor och bankbutiker i Norden.

-Vi är naturligtvis mycket stolta och glada över förtroendet att få ta ansvar för FOREX Banks hela datanät. Som bankaktör är de helt beroende av en stabil och säker uppkoppling och leverantör när morgondagens digitala infrastruktur planeras och implementeras säger Charlotta Rehman, chef för Telias företagsaffär.

Det nya nätet ger nya möjligheter, till exempel effektivare kösystem genom digitala kölappar och köstatus i realtid via webb och app som effektiviserar schemaläggning av personal i bankbutikerna och förbättrar servicen för FOREX Banks kunder.

-Precis som våra kunder blir även vi alltmer digitala och i den utvecklingen krävs nät som både klarar ökad kapacitet och stabilitet. Samarbetet med Telia möjliggör en effektivare IT-drift som vi enkelt kan skala upp efter behov och det skapar samtidigt bättre förutsättningar för att vi ska kunna utveckla och införa nya digitala tjänster som förbättrar kundupplevelsen och förenklar vardagen för våra medarbetare, säger Pasi Söderberg, CIO på FOREX Bank.

Vill du veta mer om våra ICT-lösningar?