Coor samarbetar för att hitta innovativa digitala lösningar

Serviceföretaget Coor utökar sitt digitala erbjudande i takt med att tekniken skapar nya möjligheter. För att vara innovativ i dag måste vi verka i ett större ekosystem av kunder, leverantörer och forskare, säger Fredrik Sandquist, innovationschef, Coor.

I foajén på företaget Coor står en interaktiv skärm, en sorts digital broschyr, där besökarna i väntan på sina möten kan läsa nyheter, kolla vädret eller planera sin transport hem. Där kan de också läsa att Coor Service Management är Nordens ledande serviceleverantör, som erbjuder alla de servicetjänster som krävs för att ett företag eller offentlig verksamhet ska fungera bra och effektivt.

Konkret betyder det att man tar hand om alltifrån sop- och posthantering till optimering av arbetsytor och tekniska säkerhetslösningar, förklarar Fredrik Sandquist, företagets innovationschef.

Snabb teknikutveckling kräver samarbeten
Utvecklingen i branschen går snabbt, fortsätter Fredrik, och det blir hela tiden viktigare att skapa nya digitala lösningar för att möta kundernas behov. För att lyckas vara innovativ nu när teknikutvecklingen går så snabbt, satsar Coor på att bygga relationer utanför företaget.

– Vi ser stor potential i att samarbeta med andra i innovationsprocessen. I vår innovationsmodell är relationerna till och mellan kunder, medarbetare, leverantörer och andra intressenter det allra viktigaste. Vi kallar det vårt innovationsekosystem, säger Fredrik.

Trådlösa sensorer optimerar kontorsytorna
En produkt som utvecklats enligt modellen är Coor smart utilization. En lösning bestående av trådlösa sensorer vid kontorets alla arbetsplatser, som reagerar på kroppsvärme i rummet och skickar informationen till ett webbgränssnitt där man kan följa beläggningen på kontorets arbetsstationer och mötesrum.

– Informationen kan sedan användas som ett objektivt beslutsunderlag för optimering av kontorsytorna, förklarar Fredrik.

Maskhålet är en virtuell länk mellan kontor
Ett annat projekt som utvecklas just nu går under arbetsnamnet "maskhålet" och är ett samarbete mellan Coor och KTH. Tekniken består av två uppkopplade kameror och skärmar som låter medarbetare på geografiskt skilda kontor hålla snabba och spontana möten och visa upp prototyper eller dokument.

– Det är ett bra sätt att stärka kulturen i ett företag som har flera kontor, förklarar Fredrik.

Många förväntningar från kunderna handlar om kostnadseffektivitet, produktivitet och ett ökat fokus på hållbarhet, förklarar Fredrik. Och han tror att jakten på nya digitala lösningar kommer att intensifieras de kommande åren.

– Om våra kunder tidigare förväntade sig förbättringar och utveckling, förväntar de sig i dag även innovation.