Återgång till kontoret? 
Stanna upp och reflektera tillsammans

Vi har vant oss vid den stor flexibilitet i arbetet. Tekniken har ju funnits tillgänglig länge och vi har arbetat med samma verktyg som möjliggör distansarbetet även då vi har varit på plats på kontoret. Men nu har vi tagit klivet och ställt om.

Omställningen till hemarbetet har även ändrat våra vanor. Vissa av oss längtar tillbaka till kontoret andra bävar för ett mail som ska komma och helt sonika meddelar att det livet som fallit på plats den senaste tiden bara är att glömma, för nu är det kontorstid som gäller igen.

Ett direktiv som kommer ovanifrån utan medarbetaren har kunnat ha en chans att påverka landar sällan bra. En ledare som styr istället för att just leda blir sällan populär. Så hur gör man som arbetsgivare och teamledare för att den eventuella återgången till kontoret ska bli så bra som möjligt?

Det är dags att utvärdera kontoret! Hur det används bäst och till vad – och det är något ni gör bäst tillsammans.

Ja, ett effektivt sätt att få med sig teamet på tåget är att faktiskt inkludera medarbetarna i beslutet. Nu är det viktigt att ställa rätt frågor för att tillsammans göra en djupare analys. Frågan kan inte vara så enkel som att ifall ni ska ses två eller tre dagar på kontoret och är torsdagar en bra dag att mötas för alla? Nej, svaret är en djupare reflektion och inventering av kontorets funktion samt medarbetarnas behov. Att stanna upp och analysera vilka uppgifter och aktiviteter som varje enskild individ bäst uttför och på vilken plats.

  • Bryt ner arbetsuppgifterna så gott det går. Det kan vara till exempel fokustid eller skrivtid, mötestid eller andra arbetsuppgifter. Reflektera enskilt eller i grupp om var varje person bäst utför dem. Någon kanske kan fokusera utmärkt i ett öppet kontorslandskap medan någon annan inte har en chans att komma in i ett flow även om de till och med förflyttar sig till en enskilt arbetsrum med glasväggar (som tycks vara oerhört vanliga på kontor idag). Behövs heldagar på kontoret, eller skulle folk tycka bättre om halvdagar tillsammans? Vilka möten vill vi verkigen ha tillsammans. Vad är lika bra att göra på distans.
     
  • Låt de obligatoriska sammankomsterna bli de bästa. Att tvingas åka in till ett möte informationsmöte som lika gärna kunde ske digitalt kan ta lusten från den mest engagerade. Så se till att det obligatoriska mötet är det lustfyllda, kreativa mötet. Mötet där tankar utbyts och idéer får gro.

 

  • Släpp produktiviteten! Många arbetsplatser vittnar om att produktiviteten har ökat av hemarbete. Ett bevis på att vi levererar bättre när vi får lugn och ro att styra vår egen arbetsdag på ett mer flexibelt sätt. Men produktivitet är inte allt. Kontoret är inte bara till för att stirra in i en skärm. Samspelet, småpratet är viktigt, och antagligen en anledning till att vissa av oss faktiskt längtar tillbaka ibland.

När ni landat i hur ni vill lägga upp arbetslivet, bestäm även tid för utvärdering. Arbetsbelastning och projekt går i cykler och behoven förändras. Därför är det en bra idé att pågående utvärdera det ni besämt och vid behov tänka om. Se till att det blir en levande diskussion. För att alla sak behålla känslan av att de är delaktiga i att designa sitt arbetsliv utifrån sina behov och förutsättningar att båda prestera på topp och må bra. På så sätt är det lättare att få medarbetare som utvecklas och trivs på arbetsplatsen kontoret.

Smart arbetsliv

Kunskapsbanken

Distansarbetet sätter säkerheten på prov