Mjuka värden – allt viktigare på arbetplatser

Social hållbarhet, alltså att medarbetarna ska må bra, är en av utgångspunkterna i planeringen av moderna arbetsplatser.

Trender kommer och går när det gäller utformningen av våra arbetsplatser. Som regel är de dock kopplade till strömningar och ändrade förutsättningar i arbetslivet i stort, det konstaterar Susanna Toivanen, arbetslivsforskare och docent i sociologi vid Stockholms Universitet.

– Exempelvis har kontoren länge varit anpassade utifrån stora flöden av papper; mycket av kontorsarbetet gick tidigare ut på att hantera någon form av papper som sedan skulle föras vidare i organisationen. När det här sköts digitalt har vi fått både ändrade förutsättningar och nya behov, säger hon.

Måste kunna möta olika behov
Möjligheterna till ökad flexibilitet och snabbhet har medfört krav på att vi ska kunna arbeta på just det sättet – flexibelt och snabbt. Det har gjort att många organisationer är inriktade på aktivitetsbaserade arbetsplatser, eller flexkontor som de också kan kallas.

Den moderna arbetsplatsen behöver kunna fylla många olika funktioner och behov parallellt. Den behöver vara ett ”showroom”, där man kan interagera med kunder, och samtidigt ett ”sharing room” där företaget och dess partner kan samlas för att dela kunskap och lösa affärsproblem. Dessutom ska arbetsplatsen rymma ett ”living room” för de anställda där kreativitet, medarbetarnöjdhet och laganda kan stimuleras.[1]

– Hållbarhet är en annan viktig utgångspunkt för hur dagens kontorsmiljöer. Och då handlar det om olika typer av hållbarhet: miljömässig, ekonomisk och – inte minst – social hållbarhet, säger Susanna Toivanen.

Social hållbarhet innebär att de mänskliga – fysiska och psykologiska – behoven ska finnas med i beräkningen. Eller enkelt uttryckt att medarbetarna ska må bra.

Sociala aspekter allt viktigare
Utbrändhet är enligt Susanna Toivanen ett exempel på vad som kan hända när det har funnits brister i den sociala hållbarheten.

– Men olika ”mjuka värden” är alltså något som allt oftare tas med i beräkningen när man skapar nya arbetsplatser. De sociala aspekterna har blivit allt viktigare, eftersom de är ett betydelsefullt komplement till de digitala arbetsmetoderna.

”Mjuka värden” innebär i det här sammanhanget sådant som bidrar till välmående, till exempel olika former av trivsel, gemenskap och frånvaro av stressfaktorer.

– Det här brukar fångas upp bra i aktivitetsbaserade kontor, däremot tycker jag att man många gånger har underskattat behovet av att individerna ska kunna dra sig undan och jobba fokuserat under vissa perioder.

Den aktivitetsbaserade arbetsplatsen ska, precis som namnet antyder, kunna erbjuda medarbetaren att välja mellan olika miljöer beroende på vilken aktivitet som hen ska ägna sig åt.

– En ny typ av miljö är att ha arbetsplatser även utomhus. Det är en stark trend, vilket bland annat beror på att det är ett bevisat effektivt sätt att förebygga stressrelaterade hälsoproblem på jobbet. Naturen påverkar oss positivt, och man kan även ha nytta av ”gröna ytor” – till exempel inglasade partier – i en inomhusmiljö, säger Susanna Toivanen.[2]

[1] Källa: den digitala arbetsplatsen – grunden för framtidens företagande och förvaltning, Arthur D Little/Telia 2016

[2] Läs mer om Sveriges första utomhuskontor som invigdes i juni 2016.

*HBR

Smart arbetsliv

Kunskapsbanken

Det nya ledarskapet