Vision och strategi

Vår vision är att Telia ska väljas med stolthet av våra kunder och medarbetare för att vi upplevs som ett ansvarstagande företag. Genom skapande av nya förutsättningar för ett digitalt samhälle för alla och socialt engagemang tror vi att vi kan nå dit.

Vi ställer etiska och miljömässiga krav

It och telekom står för ungefär tre procent av de totala utsläppen av koldioxid. Vi på Telia tar ansvar för de utsläpp som sker inom tillverkning, försäljning och drift. Dessutom arbetar vi proaktivt med utveckling av nya och effektiva lösningar. Vi ställer etiska och miljömässiga krav på leverantörer och entreprenörer samt informerar våra kunder om nyttan med att använda våra tjänster på ett effektivt sätt. Till grund för vårt miljö- och hållbarhetsarbete har vi riktlinjer och målsättningar. Dessa styr våra ställningstaganden och vårt sätt att agera. Vi har även frivilliga åtaganden som:

✓ Telias miljöpolicy: (ISO-certifikat enl. ISO 14001 från år 2001 och ISO 9001 från år 1996).
✓ Code of Ethics and Conduct: Etiska riktlinjer för hur vi samspelar med bland annat intressenter, kunder, partners och konkurrenter.
✓ EU Code of Conduct: Direktiv och rekommendationer från EU som innefattar energieffektivitet samt frivilliga uppförandekoder.
✓ Grön el: Vi köper endast el från förnybara energikällor som vatten- och vindkraft.

Hållbarhet rapport

Läs vår profil om hållbarhet.

Ladda ner

Läs mer

Resultat

Miljöchefen bloggar

IT och telekom