MÖJLIGHETER MED IT OCH TELEKOM

Vår tids digitalisering förändrar hela samhället från grunden och tekniken har potential att skapa ett mer hållbart samhälle för såväl människa som miljö och företag.

Enligt EU-kommissionen kan it- och telekommunikationstjänster minska Europas koldioxidutsläpp med upp till 15 procent till 2020 och minska kostnader med ca 600 miljarder euro.

Vi vet att:

✓ En timmes bilkörning motsvarar koldioxidutsläpp för ett års ringande
✓ En timmes flygresa motsvarar utsläpp för fem till sju års ringande
✓ Bara i Sverige görs 1,1 miljoner tjänsteresor per år
✓ I Västeuropa skriver vi ut 779 miljarder A4-papper per år

Vi vet också att it och telekomlösningarnas största potential ligger inom andra sektorer som skolan, vården, transport- och byggsektorn samt energiförbrukning.

Hållbarhet rapport

Läs vår profil om hållbarhet.

Ladda ner

Vad kan du göra?

Som privatperson eller företag finns det flera enkla sätt att hjälpa till för att främja en hållbar utveckling. Genom ett klimatsmart agerande kan du dessutom spara både tid och pengar. 

Enkla sätt att bidra till hållbar utveckling:

Lämna in gamla telefoner
i någon av Telias butiker för återanvändning eller miljöriktig återvinning. Det sker genom någon av våra godkända och kontrakterade avtalspartners.

Välj rätt telefonsvarare
Om en miljon hushåll väljer vår tjänst TeleSvar istället för att ha en egen telefonsvarare sparar vi el som räcker till att driva två storsjukhus eller 3000 villor.

Distribuera digitalt
Böcker, filmer, musik och spel. Allt som behövs är uppkoppling. Du hushåller med resurserna och minskar koldioxidutsläppen vid transporter och produktion.

Låt videosamtal ersätta fysiska möten
och resor och använd digital informationshantering. Du sparar både tid, skog och pengar samtidigt som du minskar utsläppen av växthusgaser.

Läs mer

Resultat

Miljöchefen bloggar

Vision och strategi