Vi bygger det hållbara Sverige

 • Vision och strategi

  Vår vision är att vara ett ansvarstagande företag som våra kunder och medarbetare kan välja med stolthet.

 • Resultat och prioriteringar

  Här hittar du våra prioriteringar och det resultat vi hittills har åstadkommit genom vårt miljö- och hållbarhetsarbete.

 • Möjligheter med IT och telekom

  Utvecklingen av IT och telekom skapar nya förutsättningar för ett mer hållbart samhälle för såväl människa som miljö och företag.

 • Miljöbloggen

  Telias miljöchef Catherine Karagianni bloggar om miljöfrågor på bloggen Bättre affärer.

 • Hållbarhetsrapport

  Du hittar mer information om Telias miljö- och hållbarhetsarbete i vår årliga hållbarhetsrapport.