{{vm.t("VERIFY_INVITE_ERROR")}}
{{vm.inviteSMSSentInfo}}
{{vm.t("SEND_CODE_BUTTON_INFO")}}
{{vm.t("INVITE_RESPONSE_CODE")}}
{{vm.t("INVITE_RESPONSE_CODE_ERROR")}}

{{vm.t("CREATE_HEADER")}}

{{vm.isRegisteringWithInvite ? vm.t("CREATE_ACCOUNT_WITH_INVITE_INGRESS_TEXT") : vm.t("CREATE_ACCOUNT_INGRESS_TEXT")}}

{{vm.t("FIRSTNAME_ERROR")}}
{{vm.t("LASTNAME_ERROR")}}
{{vm.t("EMAIL_ERROR")}}
{{vm.t("MOBILE_ERROR")}}

{{vm.t("USERNAME_ASSISTIVE_TEXT")}}

{{vm.t("USERNAME_ERROR")}}

{{vm.t("PASSWORD_ASSISTIVE_TEXT")}}

{{vm.t("PASSWORD_ERROR")}}
{{vm.t("CONFIRM_PASSWORD_ERROR")}}
{{ vm.t("CONSENT_LEVEL_TO_LOW_MESSAGE", "Dina cookie-inställningar på webbplatsen tillåter tyvärr inte att vi fortsätter med din registrering. Om du vill fortsätta öppna dina inställningar och godkänn nivå 2. ") }} {{ vm.t("OPEN_PREFERENCES_LINK_TEXT", "Öppna dina inställningar.") }}
{{vm.t(vm.error)}}
{{vm.t("SUCCESS_LOGIN")}}
{{vm.t("SUCCESS_NO_LOGIN")}}
{{vm.t("SUCCESS_INVITE")}}
{{vm.t("NEXT_STEP")}}