Spara pengar – och spara på miljön

Inköpskostnaden är bara en liten del av de totala utläggen för smartphones hos stora företag. Med Telia Mobility Management kan du också spara stora summor inom service/support. Som en bonus minskar även företagets miljöpåverkan. Här kan du göra en uträkning på hur mycket ditt företag kan spara.

Erbjudande

Antal smartphones

-629 694 kr/år

Minskad kostnad i kr under ett år

-2,025 ton

Minskad miljöbelastning mätt i koldioxid

Beräkningen utgår från att Telia återanvänder 97%
av alla smartphones medan ett genomsnittligt företag
återanvänder 20%.

Så här har vi räknat

-1 259 387 kr/år

Minskad kostnad i kr under ett år

-4,05 ton

Minskad miljöbelastning mätt i koldioxid

Beräkningen utgår från att Telia återanvänder 97%
av alla smartphones medan ett genomsnittligt företag
återanvänder 20%.

Så här har vi räknat

-3 148 468 kr/år

Minskad kostnad i kr under ett år

-10,125 ton

Minskad miljöbelastning mätt i koldioxid

Beräkningen utgår från att Telia återanvänder 97%
av alla smartphones medan ett genomsnittligt företag
återanvänder 20%.

Så här har vi räknat

-6 296 936 kr/år

Minskad kostnad i kr under ett år

-20,25 ton

Minskad miljöbelastning mätt i koldioxid

Beräkningen utgår från att Telia återanvänder 97%
av alla smartphones medan ett genomsnittligt företag
återanvänder 20%.

Så här har vi räknat