Hyra smart, säkert & hållbart

Idag när den tekniska utvecklingen går allt snabbare väljer fler  en finansieringslösning istället för att köpa produkter och tjänster.

 • En faktura, fast månadskostnad, lätt att budgetera
 • Ni slipper binda kapital och behåller investeringsutrymmet
 • Ni kan alltid hålla tekniken uppdaterad
 • Gammal utrustning tas om hand på ett miljöriktigt sätt

Kort om våra erbjudanden

 • TeliaSonera Finance

  - finansieringslösningar för it- och telekomutrustning
  Vi erbjuder finansiering och paketering av hårdvara och tjänster till TeliaSoneras kunder. Vår roll är att stärka och utveckla TeliaSoneras affär och att hjälpa kunderna att alltid ha tillgång till rätt IT- och telekomutrustning, utan tunga engångsinvesteringar.

  Kontakta oss
  E-post: info@teliasonerafinance.com
  Telefon: 0771 - 88 30 50

  Eller läs mer om vår verksamhet på teliasonerafinance.com.