Telia Firewall

Telia Firewall

Telia Firewall står som en trygg barriär mellan företagets nät och internet och gör att ni säkert och tryggt kan surfa på internet. Telia Firewall hjälper er bland annat att blockera vissa typer av trafik och ger er kontroll över hur resurser och applikationer får tillgång till nätverket.

  • Ökad säkerhet
  • Stoppar oönskad trafik i tid
  • Adminverktyget ger dig full kontroll
  • Övervakning dygnet runt, året om.

{{product.text}}

Tiden är ute!
dgr tim min sek kvar

{{product.text}}

{{product.text}}

{{ selectedOffer.introText }}

{{ productInfo.campaignInfo }}
{{ selectedOffer.smsText }}
{{ selectedOffer.introText }}

Månad {{price.month}} {{price.fee}} kr
{{selectedOffer.pricePrefix ? selectedOffer.pricePrefix : "Betala nu"}} {{selectedOffer.oneTimeFee}} kr
Minsta totalkostnad är {{selectedOffer.totalFee}} kr
Beskrivning

Beskrivning


Brandvägg som tjänst
Att välja brandvägg som tjänst har många fördelar. Den kanske viktigaste är att ni får ett bättre skydd, utformat och underhållet av specialister, men sänkt TCO är även det en uppenbar fördel. Ni slipper lägga energi på drift och underhåll, och slipper göra någon som helst investering. På så sätt kan ni frigöra resurser inom företaget.

Ett brett och flexibelt skydd
Telia Firewall som tjänst innehåller de viktigaste funktionerna för säker anslutning och kontroll av access för datorer/mobila enheter, servrar och applikationer. Via portalen och verktygen har ni full kontroll och kan ändra regelverket så att det passar er. Telia ger er en rekommenderad grundinställning som ni sedan kan justera utifrån era behov.
Via tillval finns möjlighet att komplettera ert skydd med exempelvis antivirus-scanning, styrning av vilka applikationer som får tillgång till nätet och skydd mot fjärrstyrning. Väljer ni identitetskontroll så kan tillgång till nätet ges baserat på typ av användare, terminal eller geografisk placering. Är mycket av er trafik krypterad, så finns det funktioner för att läsa och detektera hot. Även IPv6-adresser stöds.
Tack vare ett stort antal servicenivåer kan ni säkra den tillgänglighet som krävs för att ni ska kunna driva affärerna effektivt.

Full service och övervakning


Vi hanterar alla uppdateringar av mjukvara och sköter nödvändiga säkerhetspatchningar. Vi tar också hand om all drift och förvaltning av teknikplattformen. Övervakning sker dygnet runt, 365 dagar om året med automatisk respons vid larm.

Effektiv filtrering
Brandväggen hjälper dig att skydda ditt nätverk genom att filtrera trafiken mellan olika datakommunikationsnät enligt en definierad uppsättning regler.

Full kontroll
Med administrationsportalen har du alltid fullständig kontroll och kan själv sätta upp de regler som styr filtreringen i brandväggen. Via den webbaserade administrationsportalen kan du också komma åt trafikinformation upp till 14 dagar bakåt i tiden.

Finns i två versioner
Base: En nätverksbaserad virtuell brandvägg. Brandväggsutrustningen är placerad hos Telia. Premium: En fysisk brandvägg placerad i er egen miljö eller hos Telia. Möjligheten att sätta upp ett antal virtuella brandväggar med olika regeluppsättningar i samma maskin finns också.

Tillval

Antivirus Skannar okrypterad surf- och mailtrafik som passerar genom brandväggen och ger skydd mot phishing, spyware, adware och keylogger.
Applikationskontroll Bred kontroll av t ex sociala medier, webb 2.0 applikationer, widgets, Peer2Peer, Instant Messaging samt fildelning.
Attackblockering Kontrollerar nätverkstrafiken mot ett definierat IPS-regelverk. Skyddar mot Malwares, Denial of Service och protokollsårbarheter.
Botnetskydd Förhindrar att angripare kontrollerar infekterade datorer via fjärrstyrning. Detekterar och stoppa botar, botnets och APT-attacker.
Fler säkerhetszoner Två säkerhetszoner ingår för in- (kundens intranät) och utsida (Internet). Fler kan beställas, antingen via fler wlan eller fysiska gränssnittsportar.
Händelselogg För exempelvis Application Control & URL-filtrering, ger funktionen möjlighet att se alla händelser och skapa rapporter.
Hög tillgänglighet (HA) Tillval för Premium genom dubblerad brandväggsutrustning
Identitetskontroll För att applicera policys och styra accessmöjligheter utifrån t ex typ av användare (intern/konsult/extern), terminal eller lokalisering.
SSL Dekryptering För Premium, ger möjlighet att läsa krypterad SSL-trafik och detektera malwares.
Trafiklogg Se trafikloggar för exempelvis funktionerna Applikationskontroll och URL-filtrering.
URL-Filtrering Skyddar användare från att hamna på webbsidor med skadligt, illegalt eller på annat sätt olämpligt innehåll.
VPN anslutning Skapar skyddade, krypterade förbindelser mellan olika geografiskt placerade företagsenheter (LAN LAN).

Förutsättningar


Förutsättningar och begränsningar
Vid installation av Premium-lösning på kundadress är kunden ansvarig för att tillhandahålla:

  • Godkänd internetanslutning med publika IP-adresser
  • Erfoderliga switchar och kablar
  • Godkänd fysisk plats och strömförsörjning för utrustningen
  • Tillgängliga kontaktpersoner