Telia Threat Protection

  • Skydd dygnet runt

  • Brandvägg som tjänst

  • Säkerhetsspecialister

IT-organisationer måste alltid balansera nätverksprestanda med de säkerhetskrav som ställs. Den alarmerande utvecklingen av cyberhot ställer höga krav på kunskap och teknologi.

Kritiska internet och molnbaserade affärsapplikationer behöver bandbreddsprioritering och organisationer måste kunna visa på att anställda uppfyller de säkerhetsregelverk och förordningar som organisationer ställs inför.

Kända och okända hot

Telia Threat Protection

Telia Threat Protection hjälper företag att skydda sig från både kända och okända cyberhot och effektiviserar företagets nyttjande av bandbredd. Det innebär i huvudsak att skadlig kod avlägsnas, olovliga intrång stoppas, affärskritiska applikationer prioriteras och åtkomsten till internet filtreras med hjälp av senaste generationens brandväggar. 

Brandvägg som tjänst

Brandvägg som tjänst. Att välja brandvägg som tjänst har många fördelar. Den kanske viktigaste är att ni får ett bättre skydd, utformat och underhållet av specialister, men sänkt TCO är även det en uppenbar fördel. Ni slipper lägga energi på drift och underhåll, och slipper göra någon som helst investering. På så sätt kan ni frigöra resurser inom företaget.

Ta kontroll

Flexibelt skydd

 

Vill du veta mer?

Nätverk som tjänst

Säkerhetstjänster

Smart arbetsliv