Crystal Alarm

  • Trygghet var du än är

    Oavsett om du befinner dig utomhus eller inomhus.

  • Styr larmen dit du vill

    Larma till kollegor eller sambandscentral.

  • Larmet alltid nära till hands

    Direkt i mobilen eller med separat larmknapp.