Telia bemanning

Saknar du effektiva verktyg för att snabbt få in en ersättare med rätt kompetens vid exempelvis sjukdom? Tar bemanningsarbetet mycket tid från annat?

Med molntjänsten Telia Bemanning får du rätt verktyg för att snabbt få in ersättare vid exempelvis sjukdom eller arbetsförhinder. Så att du får mer tid att fokusera på din verksamhet.

  • Slipp "jaga" personal

  • Smidig dialog med personal

  • Snabba förfrågningar och svar

Vad är Telia bemanning?

Smart arbetsliv

Telia Workflow

Telia Healthcare