TeleQ

  • Minskad väntetid

  • Ökad tillgänglighet

  • Bästa möjliga service

DIGITAL PLATTFORM FÖR PATIENTKONTAKT

EFFEKTIVISERA DIN KOMMUNIKAITION

KUNDCASE

FOLKTANDVÅRDEN FÖRBÄTTRADE SIN SERVICE

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

close information navigation-arrow-down navigation-arrow-right panic playbutton svg-icon-arrow-down svg-icon-arrow-up ; svg-icon-checkmark