TeleQ

  • Minskad väntetid

  • Ökad tillgänglighet

  • Bästa möjliga service

DIGITAL PLATTFORM FÖR PATIENTKONTAKT

EFFEKTIVISERA DIN KOMMUNIKAITION

KUNDCASE

FOLKTANDVÅRDEN FÖRBÄTTRADE SIN SERVICE

close information navigation-arrow-down navigation-arrow-right panic playbutton