TeleQ

  • Minskad väntetid

  • Ökad tillgänglighet

  • Bästa möjliga service

DIGITAL PLATTFORM FÖR PATIENTKONTAKT

EFFEKTIVISERA DIN KOMMUNIKAITION