TeleQ

  • Minskad väntetid

  • Ökad tillgänglighet

  • Bästa möjliga service

Digital plattform för patientkontakt

Effektivisera din kommunikation