TELIA THREAT PROTECTION

Med Telia Threat Protection kan företagskunder skydda sin information och verksamhet mot både externa och interna cyberhot. Tjänsten är flexibel och anpassas efter kundens förutsättningar och funktionsbehov baserat på senaste generationens brandväggar.

Erbjudande

SMART SÄKERHET

Tjänsten ger dig möjlighet att skydda företagets alla enheter, från datorer till mobiler, plattor och servrar. Dessutom har du tillgång till en webb-baserad portal där du får en översikt över alla licenser, enheter och deras säkerhetsstatus. Portalen ger dig de verktyg som behövs för att hantera eventuella säkerhetsåtgärder.

Erbjudande
Erbjudande

Secure Remote User

Den här tjänsten gör det möjligt att du kan jobba utanför kontoret och ändå komma åt företagets affärssystem, molntjänster och andra arbetsverktyg på ett säkert sätt. Tjänsten erbjuder också olika autentiseringsalternativ så som sms, certifikat eller tokens.

CLEAN MAIL

Effektivt skydd som filtrerar bort spam, virus och riskabla bilagor i ditt företags e-post, innan det når din e-postserver. Även utgående e-post kan filtreras från spam och virus för att garantera att det inte sprids.

Erbjudande
Erbjudande

CLEAN SURF

Öka ditt företags säkerhet och medarbetarnas produktivitet med kontrollerad och begränsad internettrafik. Tjänsten skyddar och kontrollerar all internettrafik. Den snabbar upp internettrafiken och är lätt att administrera. Uppgradering, drift, installation och övervakning ingår.