Telia röstguide

Automatisk uppdatering och valbarhet

Medarbetares namn och kontaktuppgifter kopieras från företagets telefonkatalog till Telia Röstguides databas en gång per dygn. Kontaktuppgifter till dina kollegor och generella talfraser kan antingen läsas upp med syntetiskt tal eller med hjälp av inspelade talfraser. Du väljer själv vilket alternativ som passar bäst.

En lönsam investering

Medarbetares namn och kontaktuppgifter kopieras från företagets telefonkatalog till Telia Röstguides databas en gång per dygn. Kontaktuppgifter till dina kollegor och generella talfraser kan antingen läsas upp med syntetiskt tal eller med hjälp av inspelade talfraser. Du väljer själv vilket alternativ som passar bäst.

Låt kunderna koppla sig själva

Effektivisera företagets inkommande telefoni genom en talsvarsmeny. Dina kunder kan själva koppla fram sina samtal genom att säga namnet på den person de söker. Menyn kan du också använda för att sortera den inkommande trafiken mellan olika svarsställen beroende på ärende. Menyvalet kan ske via knapptryckning eller röststyrning.

Suverän support när du behöver den