Välkommen till supportcenter för IT-avdelning

Öppettider
Vardagar 08:00 - 12:00, 13:00 - 17:30
Dag före helgdag 08:00 - 12:00

Felanmälan och beställningar
E-post: support@it-avdelning.teliacompany.com
Telefon: 08-51 80 41 50

Samtliga ärenden loggas i vårt interna supportsystem och varje ärende tilldelas ett ärendenummer. Här garanterar vi att alla ärenden behandlas och påbörjas senast inom avtalsenlig responstid (1- 4 timmar beroende av avtalstyp). I de fall vi ej kan lösa ärendet fjärrledes utför vi felsökning och åtgärdande av fel på plats.

Fakturafrågor och ekonomi
E-post: ekonomi@it-avdelning.teliacompany.com
Telefon: 08-51 80 41 00