Telia informationsskärmar

När kommunikation sprids över fler kanaler betyder det inte att tydligheten blir bättre. Oavsett om du kommunicerar med besökare i en verksamhetslokal eller internt på arbetsplatsen så kan du nu nå ut med relevant information till mottagaren där denne befinner sig. 

Med kraftfulla skärmar anpassade efter den miljö de placeras i når du ut med din information på ett enkelt sätt. 

Det här är Telia Informationsskärmar.

  • Nå ut med rätt information till rätt person

  • Dynamiskt innehåll som snabbt kan uppdateras

  • Installation, utbildning och underhåll ingår

Överflöd skapar otydlighet

Tidsförlust och missnöje

Hos oss på Telia

Vår lösning

Vill du veta mer?

Smart arbetsliv

Telia Meddelandetjänster