Telia incidenthantering

Hur kommunicerar ni om ert företag drabbas av en kris?

Med Telia Incidenthantering skapar ni kommunikation och aktiviteter som hjälper er att trygga era anställda och verksamheten – före, under och efter krisen.

Att kunna kommunicera snabbt och korrekt i kriser är a och o, oavsett om det handlar om brand, arbetsplatsolyckor, mediedrev eller ett verksamhetskritiskt system som slutat att fungera.

  • Enkelt att använda

  • Kom åt tjänsten överallt

  • Nå många snabbt

Vad är Telia Incidenthantering?

Det här ingår i tjänsten

Smart arbetsliv

Telia Workflow

Telia Healthcare