Ny data ger
pop-up-butiker mervärde

Det ändrade kundbeteendet i detaljhandeln har gjort att allt fler e-handlare börjar använda sig av konceptet med popup-butiker för att möta sina kunder i verkligheten. För att få största möjliga nytta av en sådan investering gäller det att ha tillgång till pålitlig data som beslutsunderlag.

Många e-handlare inom detaljhandeln som enbart har en online-närvaro känner ett behov av en kontaktyta där de kan lära känna sina kunder och förstå deras behov bättre. Att hyra en vanlig butikslokal innebär ofta långa och kostsamma kontrakt, och därför blir istället popup-butiker ett naturligt alternativ.

Det finns för närvarande omkring 5 000 lediga butikslokaler i Sverige, vilket motsvarar tio procent av den existerande ytan för detaljhandel i Sverige. Jonathan Haralambakis är vd och grundare av xNomad – ett ”AirBnB för popup-butiker” – som skapar möjligheter för varumärken och entreprenörer att hitta korta hyresavtal och skapa egna popup-projekt.

– Popup-butiker har blivit ett nytt koncept för handlare som vill hitta ett sätt att bli mer kundorienterade, säger Jonathan Haralambakis.

Djupare förståelse
Att ta klivet in på popup-marknaden innebär dock förstås en del utmaningar. Hur hittar du till exempel en lukrativ plats för din popup-butik, och hur kan du dra lärdomar av hur kunder sedan rör sig inne i och utanför butiken?

– Genom att använda Telia Crowd Insights får handlarna en djupare förståelse för exempelvis konverteringsgrad och hur länge kunden stannar i butiken, säger Madeleine Körling, Affärsutvecklare för Crowd Insights på Telia.

I vanliga fall tittar den som har en fysisk butik på kvitton och vilka varor som har sålts under en dag för att få en bild av hur affärerna har gått, konstaterar hon.

– Men det ger ingen information om hur många som kom in i butiken. Så även om det till exempel har varit bra försäljning en tisdag, hade det kanske kunnat vara ännu bättre med tanke på antalet kunder som var inne i butiken.

Kartlägger kundflöden
Med Crowd Insights kan återförsäljaren se var det finns möjligheter till potentiell merförsäljning baserat på konvertering. Med statistiken som grund går det att definiera ett antal åtgärder för att öka försäljningen. Uppgifterna från Crowd Insights kan också hjälpa till med att förbättra kundupplevelsen genom en kartläggning av kundflödet i butiken. Utifrån denna information kan handlaren fatta välgrundade beslut om sådant som var kassorna ska placeras eller hur utbudet kan exponeras på bästa sätt.

xNomad använder Telia Crowd Insights för att få relevant information och insikter om bland annat kundflöden, som i sin tur används för att mäta hur framgångsrika deras popup-butiker är.

– Crowd Insights kan ge oss mycket intressant och användbar data kring dessa flöden, som exempelvis kundprofilering baserat på kön, åldersgrupp och köpkraft, säger Jonathan Haralambakis.

Vilka varumärken som fungerar bäst
Detta hjälper i sin tur varumärken att välja rätt plats – när de förstår mer exakt var deras kunder finns, menar han.

– Även hyresvärdarna har nytta av informationen, eftersom det blir en stabil grund för att avgöra vilka varumärken som fungerar bäst i deras lokaler. Då kan de skapa nya typer av handelsområden genom att kartlägga vilka varumärken som lockar till sig specifika kundgrupper, förklarar han och tillägger:

– Telia Crowd Insights har inneburit fantastiska möjligheter att såväl förstå kunderna bättre som att överbrygga klyftan mellan hyresvärdar och varumärkesägare.

Förbättra strategin
En av xNomads kunder är Klättermusen, en tillverkare av sofistikerad utrustning för bergsbestigning. Under 2019 valde Klättermusen att flytta sin årliga lagerförsäljning från sina egna kontor till en extern popup-plats i centrala Stockholm. För att mäta och analysera hur framgångsrik popup-satsningen var användes Telia Crowd Insights.

– Det här var vår första externa popup-butik, och därför hade vi stor hjälp av de uppgifter vi fick – om sådant som butiksbesök och hur många som gick förbi butiken – för att följa konverteringen, säger Tricia DiNapoli Dahlborg, Head of eCommerce på Klättermusen.

I kombination med egen transaktionsdata kunde man på Klättermusen enkelt se konverteringsgraden i försäljningen.

– Vi kunde bryta ner detta till analyser per timme eller dag, vilket hjälpte oss att förbättra strategin inför kommande satsningar – gällande allt från att välja plats och tid till hur många dagar vi borde hålla öppet, säger Tricia DiNapoli Dahlborg och tillägger:

– Det gjorde att vi kunde gå ifrån antaganden till att istället fokusera på verkliga förhållanden.

Crowd insights

Crowd alerts