• Smartare samhällsplanering

  • Utvärdera aktiviteter

  • Anonym data över rörelsemönster

Att kommunerna står inför stora ekonomiska utmaningar de närmaste åren har aldrig varit tydligare. När ni tar beslut värda flera miljoner, ska ni inte behöva gissa. ​Telia Crowd Insights visar anonymiserad rörelsedata från mobilnätet och ger er en datadriven grund att ta beslut på.

Det här är Telia Crowd Insights för kommuner.

Kraften i Telia Crowd Insights

Behovet av att basera beslut på tillförlitlig data har aldrig varit större än idag. Men hur gör man detta smart? Med Telia Crowd Insights kan rörelsemönster i samhället visualiseras baserat på den information som Telias nätverk, genererar varje dag. Inom områden som till exempel kollektivtrafik och samhällsplanering blir tjänster och faciliteter effektivare och bekvämare när de utvecklas utifrån riktiga behov. 

Under coronapandemin använde även Folkhälsomyndigheten tjänsten för att förstå hur grupper av människor rör sig mellan kommuner och regioner eller inom en stad. Det gav viktiga insikter i arbetet med att bromsa smittspridningen och för att kunna ta snabbare beslut.

Genom att följa den statistiska data mer systematiskt och löpande kan man mäta hur levande en kommun faktiskt är och hur den mår över tid.

Med historisk data från 2019 fram till idag finns möjlighet att till exempel se hur antalet besökare i kommunenutvecklats och var de kommer ifrån.

Kundcase

Turistfavoriten Borgå använder Telias rörelsedata för marknadsföring och stadsplanering

Kundcase

Helsingborg använder Crowd Insights under 35 dagars event

Artikel

Klargör transportbehoven

Artikel

Ny data ger pop-up-butiker mervärde

Artikel

Effektivare trafikplanering

Integriteten viktigast
All data anonymiseras och aggregeras per automatik innan användning för att skydda den personliga integriteten och kan aldrig ledas tillbaka till en enskild individ. Det enda som analyseras är rörelsemönster för grupper, frånkopplat från individ och person.

Travel Emission Insights

Sverige står persontransporter för cirka 30 procent av de totala koldioxidutsläppen. Att minska resandet och transporter med negativ klimatpåverkan är därför avgörande för att nå klimatmålen.

Med Telia Travel Emission Insights kan kommunen löpande följa hur man ligger till mot sina klimatmål, vilka sträckor som flest människor reser, med vilket transportsätt och hur stora utsläpp som genereras. Därefter kan åtgärder simuleras och rekommendationer om vilka transportförändringar som kommer få störst effekt presenteras.

Läs mer

Crowd Insights for retail

Med Crowd Insights for Retail får du insikter i dina kunders beteenden både i och utanför butiken. Se besökstrenden ser ut över tid för olika butiker, under olika säsonger, veckodagar, tider på dygnet eller väderförhållanden.

Läs mer