Finska Naughty BRGR har åtta restauranger runt om i Finland samt ett butiksutbud med produkter att köpa hem. När den populära hamburgerkedjan ville hitta de bästa platserna att öppna nya restauranger på använde de Telia Crowd Insights för att se var de kunde få bäst ROI.

– Naughtys idé är att locka fram den busiga sidan hos människor och erbjuda upplevelser som ruckar på vardagslunken, säger Lars Oehlandt, VD för Naughty Group. Just nu finns det många bra lokaler på attraktiva lägen tillgängliga på marknaden. Men det är viktigt att förstå om ett område växer och hur demografin i områdena vi funderar på att etablera oss i förändras, jämfört med för t.ex. några år sedan .

För att få fram den information de behövde för att kunna fatta välgrundade beslut om just läge och kundmix har Naughty BRGR använt Telia Crowd Insights. Crowd Insights analyserar anonymiserad och aggregerad mobil nätverksdata, justerad för att representera hela befolkningen i ett land. Det gör att man kan se beteenden och rörelsemönster i samhället.

– Med Telia Crowd Insights kan vi analysera flöden av människor efter segment och se var vår målgrupp rör sig vid olika tidpunkter på dygnet, under en vecka eller över året. Det är information vi behöver för att välja de bästa restaurangplatserna, säger Oehlandt.

Medan köpcentrum traditionellt har kunnat få fram bra data om sina besökare har ingen motsvarande information funnits om hur flöden av människor ser ut i stadskärnorna eller förorterna. Nu är båda dessa datakällor lätt jämförbara i samma tjänst.

Naughty BRGR ska även använda insikterna från Telia-tjänsten för att förstå var deras målgrupp bäst kan nås och till exempel titta på hur data kan användas för reklamutskick och utomhusreklam, till exempel vid busshållplatser.

"Telia Crowd Insights gör det möjligt för oss att analysera flöden av människor efter segment och se var de målgrupper som är viktiga för oss rör sig."

– Lars Oehlandt, VD, Naughty Group

Enkelt gränssnitt kräver inga förkunskaper

Enligt Tiia Palvimo, expert på Telia Crowd Insights, har Naughty BRGR snabbt lärt sig att arbeta med och använda den data som finns tillgänglig i tjänsten: 

– De hade identifierat ett tydligt behov, för vilket man sökte svar i datan. Det är ett bra exempel på hur man snabbt tar till sig ny kunskap - och kanske hemligheten för kedjans framgång.

– I diskussionerna med Telia blev det tydligt för oss att det är just den här typen av insikter som vi behöver: inte något man får levererat till sig vid ett tillfälle utan något vi enkelt kan använda och kika på varje dag, tillägger Oehlandt.

Enligt Oehlandt var det en smidig process att komma igång som inleddes med att förse Telia med adresser till konkurrerande verksamheter och de egna befintliga lokalerna. Detta gjordes för att mappa ut marknaden och på bästa sätt möta behoven som Naughty BRGR hade. 

– Jag fick inloggningsuppgifter för tjänsten och nästa dag hölls en timmes användarutbildning. Det tydliga och lätthanterliga gränssnittet stöder vårt sätt att arbeta och det krävs ingen djupare systemförståelse för att kunna använda det.

Location insights blir allt vanligare inom retail

Oehlandt ser ett stort värde i ”location insights” för butiker och restauranger vars fysiska plats kan vara avgörande för deras framgång. 

– Om man driver en verksamhet som behöver finnas där kunderna är, så borde denna typ av tjänst, där man får data om rörelsemönster smidigt i en lättnavigerad dashboard, vara ett måste.

Utöver restauranger har köpcenter, butikskedjor och små enskilda butiker stor nytta av den här typen av data. 

– Hållbar tillväxt och att växa på sin marknad kräver kunskap. Telia Crowd Insights är en paketerad tjänst med data för länderna i Norden och Estland som gör att du kan förstå förutsättningar och möjligheter i ditt land, din stad eller det område som du är intresserad av. Tjänsten passar även mindre företag, eftersom användningen inte kräver stora administrativa resurser, säger Tiia Palvimo.
 

I korthet

Utmaning: Naughty BRGR hade flera olika erbjudanden om nya lediga restauranglokaler runt om i Finland. Att välja rätt plats att starta upp en ny restaurang, såväl som optimering av marknadsföring, ville man basera på riktig data.  

Lösning: Med Telia Crowd Insights for Retail, kan Naughty BRGR analysera hur människor, och framförallt deras målgrupper, rör sig i olika områden. Baserat på detta kan man ta mer underbyggda beslut angående val av plats för nyetableringar samt anpassa och optimera sina marknadsföringsaktiviteter. 

Fördelar: Anonymiserad rörelsedata från mobilnätet visar mönster och trender för hur grupper av människor rör sig i samhället. Denna data kan jämföras med tidigare år, visa skillnader på t.ex. helger jämfört med veckodagar och ge insikter om olika kundsegment agerar olika. Datan visuliseras i en lätthanterlig dashboard och är ett bra stöd för smartare beslutsfattande. 

Crowd insights

Crowd Insights for retail