HalpaHalli är ett klassiskt finskt familjeföretag med 35 stora butiker runt om i Finland. För att maximera ROI på sin direktmarknadsföring och sin produktkatalog har de sedan vintern 2020 använt Telia Crowd Insights.

Tjänsten använder anonymiserad och aggregerad rörelsedata från mobilnätet för att synliggöra rörelsemönster i samhället. Detta har HalpaHalli kunnat använda för att förstå varifrån deras kunder kommer när de besöker kedjans olika butiker. Kombinerat med demografisk data får man en mycket god bild över sina kunder och vilka de är.

Tidigare genomförde HalpaHalli från och till kundundersökningar med frågor som var kunderna kommer ifrån, med hjälp av personal vid utpassering i kassorna. Visst kunde man få fram värdefull information om kunderna även så, men inte särskilt hög eller pålitlig representation från urvalet.

– Telias metod var ny för oss, men vi hade samlat statistik på t.ex. var våra kunder kom ifrån manuellt vid våra kassor under flera år, säger Juha Hakala, marknadschef på HalpaHalli.

– Resultatet från testprojektet som vi gjorde i Äänekoski med Telias lösning jämförde vi med den data som vi samlat in manuellt. Resultaten var så gott som exakt överensstämmande. Det fick oss att inse att om vi kan få samma statistik löpande, och på ett så enkelt sätt, så var det en given fördel med Telias lösning.

"Tack vare data från Telia, har vi kunnat anpassa vissa beslut rörande vår produktkatalog bättre till kunderna, vilket har skapat större kostnadseffektivitet."

– Juha Hakala, marknadschef HalpaHalli

Insikter för analys av marknadssituationen

Telia Crowd Insights testades inledningsvis i butikerna på orterna Äänekoski, Saarijärvi and Vaasa. Framförallt butiken i Vaasa var av stort intresse då den precis hade flyttats längre bort från stadskärnan i Vaasa. 

– I den nya butiken i Vaasa kunde vi börja analysera data direkt från start. Med Telia Crowd Insights får vi data här och nu, och eftersom den kommer in löpande kan vi jämföra vecka för vecka. Det skulle ha varit omöjligt att få samma mängd data genom de manuella undersökningarna vid kassorna.

Analysen av datan från Telia, visade inte bara varifrån butikens kunder kom, utan också hur kundflödena till området såg ut över olika dagar och tider under dagen. 

– När Telias data dessutom kombineras med befolkningsuppgifter från finska Statistiska Centralbyrån kan demografi som ålder dessutom uppskattas för kunderna. På det sättet är det möjligt att planera riktade reklamkampanjer mer effektivt och analysera marknadssituationen på ett mer detaljerat sätt, säger Tiia Palvimo, expert på Telia.

Location insights blir allt vanligare inom retail

Efter testprojekten började HalpaHalli använda Telia Crowd Insights för alla sina 35 butiker. Insikterna från datan har använts för planering, beslutsfattande och för att optimera marknadsaktiviteter.  

– När vi vet var våra kunder kommer ifrån vet vi i vilka områden vi ska nå dem. Tack vare Telias data har vi kunnat ändra distributionsområdena för produktkatalogen, vilket har gjort denna typ av reklam mer kostnadseffektiv, säger Hakala.

– Vi får också en bättre förståelse för  butikernas målgrupper. När du väl vet vilka typer av kunder som besöker dina butiker kan du rikta marknadsaktiviteter och erbjudanden till just dem. Om till exempel vissa av våra kunder bor i ett område med villor har vi en bättre förståelse för vilken typ av produkter de förmodligen kan vara intresserade av, i motsats till någon som bor i lägenhet inne i en stadskärna.

Enligt Hakala har samarbetet med Telia gått smidigt. HalpaHalli kan se sin data i en egen dashboard, som har justerats så att den visar de data som är relevanta för dem.

– Telias experter har arbetat med utvecklingen av tjänsten i samarbete med kunder och vi har kunnat ge feedback löpande vilket också har gjort samarbetet givande – och vi har fått dashboards som utvecklats utifrån verkliga behov, säger Hakala.
 

I korthet

Utmaning: HalpaHalli ville få bättre kundinsikter kring framförallt varifrån kunderna kom för att kunna optimera sina marknadsaktiviteter och skapa högre ROI. Kundundersökningarna gjorda vid kassorna skapade otillräkneliga underlag och tog tid från personal och kunder.

Lösning: Telia Crowd Insights for Retail använder anonymiserad och grupperad rörelsedata från mobilnätet för att se rörelsemönster i samhället. Insikterna möjliggör att du kan arbeta datadrivet med planering och beslutsfattande.

Fördelar: Distributionsområdena för HalpaHallis produktkatalog har justerats för att nå bättre fram till den faktiska kundbasen och annonsmaterialet har anpassats bättre för kunderna. Den nya Telia-lösningen innefattar löpande inkommande data från samma datakälla, vilket gör statistiken mer tillförlitlig och marknadsföringen mer kostnadseffektiv än tidigare.
 

Crowd insights

Crowd Insights for retail