Telia Crowd Alerts

  • Identifiera när folksamlingar bildas

  • Realtidsinformation till ansvarig

  • Integrera via API till egen app, hemsida eller skärmar

På platser där många vill vara samtidigt är det svårt att få kontroll över hur mycket folk som samlas för att man ska känna sig trygg med att kunna hålla den rekommenderade fysiska distansen. Det kan handla om platser som hotell, stora arbetsplatser, köpcenter och kollektivtrafiken.

Med Crowd Alerts får ansvarig för platsen full kontroll och möjlighet att informera besökare i realtid om när det är mer folk än vanligt.

När krisen är det nya normalläget

Hur fortsätter man leva när man tvingas leva ett anpassat liv?

Under corona-krisen har ett nytt normalläge infunnit sig i Sverige. Vi har fått lära oss att hålla avstånd och samtidigt finnas där för varandra. På så sätt blivit mer medvetna om hur viktigt det är att kunna umgås på de sätt som rekommenderas, till exempel utomhus. Men med hösten kommer kylan, en kyla som tvingar in folk inomhus igen. Råden som lyder är att begränsa sina sociala kontakter och undvika platser med risk för mycket trängsel. Men samtidigt är det svårt för enskilda individer att planera när de till exempel behöver gå till en livsmedelsbutik, mötas och vid behov och vara på, samt ta sig till och från arbetsplatsen, för att undvika trängsel.

Ansvaret för att den rekommenderade fysiska distansen efterlevs ligger givetvis på var och en av oss, men i offentliga miljöer har kommuner, enskilda näringsidkare och arbetsgivare ett ansvar att se till att vi kan vara på ett tryggt sätt. Men hur är det möjligt utan att vara på plats själv? Och vad blir kostnaden för det?

 

Enklare att ta eget ansvar

Crowd Alerts bygger på GDPR-säkrad wifi-signalering som uppmärksammar dig som ansvarig för en plats när det är mer folk än vanligt där. Du får då en notifikation per sms eller e-post för att kunna vidta lämpliga åtgärder.

Informationen kan också användas till att i realtid informera kunder, besökare eller anställda om vilka platser som det är mycket folk på.

Det finns en lösning

Full koll på antalet besökare

Så här fungerar Telia Crowd Alerts

Bra att veta

Fungerar med hjälp av wifi

Crowd Alerts behöver wifisensorer för att aktiveras. Redan existerande wifi-installationer kan användas eller så kan du hyra en mätbox med wifi-sensor av oss. Tjänsten konfigureras på distans och har stöd för till exempel Cisco, Ruckus och Aruba.

Justera egna gränsvärden

Telia Crowd Alerts använder AI för att analysera wifiaktiviteten i området under den närmast föregående femminutersperioden och se om den är större än vanligt. Nivån på wifiaktivitet korrelerar med, men är inte lika med, exakt antal besökare. Systemets känslighet och nivåer för att skicka notifieringar kan justeras enligt önskemål. Vill man lägga till besöksstatistik i antal personer så fås denna med 24 timmars fördröjning. Det är för närvarande inte möjligt att göra realtidsanalys av faktiskt antal besökare, på grund av GDPR.

Varje sensor täcker 40 meter

Upptagningsområdet utomhus vid fri sikt är en radie på 40 meter. Därmed passar Crowd Alerts även bra för öppna platser som stränder, marknader och välbesökta parker.

Upptagningsområdet per wifi-sensor minskar om den placeras nära hindrande objekt som till exempel byggnader, höga och täta buskar eller träd.

Crowd insights

Kommun