Telia Crowd Alerts

  • Identifiera när större folksamlingar bildas

  • Realtidsinformation till ansvarig

  • Integrera via API i egen app

På platser där många vill vara samtidigt är det svårt att få kontroll över hur mycket folk som samlas för att man ska känna sig trygg med att kunna hålla den rekommenderade fysiska distansen. Det kan handla om platser som stränder, uteserveringar eller sportfält.

Med Crowd Alerts får ansvarig för platsen full kontroll och möjlighet att informera besökare i realtid om när det är mer folk än vanligt.

NÄR KRISEN ÄR DET NYA NORMALLÄGET

hur fortsätter man leva när man tvingas leva ett anpassat liv?

Under corona-krisen har ett nytt normalläge infunnit sig i Sverige. Vi har fått lära oss att hålla avstånd och samtidigt finnas där för varandra. På så sätt blivit mer medvetna om hur viktigt det är att kunna umgås på de sätt som rekommenderas, till exempel utomhus. Men att ses utomhus och samtidigt hålla avstånd blir en utmaning när fler människor än vanligt spenderar sin lediga tid hemma i Sverige. På platser som stränder, uteserveringar och sportfält, där många vill vara samtidigt blir det svårt att ha en överblick över hur trångt det kommer bli. Ansvaret för att den rekommenderade fysiska distansen efterlevs ligger på kommuner, regioner och restaurangägare. Men hur är det möjligt utan att vara på plats själv? Och vad blir kostnaden för det?

ENKLARE ATT TA EGET ANSVAR

Med Crowd Alerts identifieras folksamlingar som är större än vanligt via GDPR-säkrad wifi-signalering. När detta sker får ansvarig för platsen en notifikation via sms eller e-post för att kunna vidta lämpliga åtgärder med möjlighet att informera besökare i realtid om när det är mer folk än vanligt

Det finns en lösning

Full koll på antalet besökare

Så här fungerar Telia Crowd Alerts

Bra att veta

Fungerar med hjälp av wifi

Crowd Alerts behöver wifisensorer för att aktiveras. Redan existerande wifi-installationer kan användas eller så kan du hyra en mätbox med wifi-sensor av oss. Tjänsten konfiguereras på distans och har stöd för till exempel Cisco, Ruckus och Aruba.

Justera egna gränsvärden

Telia Crowd Alerts använder AI för att analysera wifiaktiviteten i området under den närmast föregående femminutersperioden och se om den är större än vanligt. Nivån på wifiaktivitet korrelerar med, men är inte lika med, exakt antal besökare. Systemets känslighet och nivåer för att skicka notifieringar kan justeras enligt önskemål. Vill man lägga till besöksstatistik i antal personer så fås denna med 24 timmars fördröjning. Det är för närvarande inte möjligt att göra realtidsanalys av faktiskt antal besökare, på grund av GDPR.

varje sensor täcker 40 meter

Upptagningsområdet utomhus vid fri sikt är en radie på 40 meter. Utöver stränder passar därmed Crowd Alerts även bra för andra öppna platser som uteserveringar och sportfält.

Upptagningsområdet per wifi-sensor minskar om den placeras nära hindrande objekt som till exempel byggnader, höga och täta buskar eller träd.

Crowd alerts för en plats (priser per kvartal)*

Liten plats

ca 250 kvm

Mellanstor plats

ca 500 kvm

Stor plats

ca 750 kvm

Liten plats

ca 250 kvm

Mellanstor plats

ca 500 kvm

Stor plats

ca 750 kvm

27 000 kr

35 000 kr

43 000 kr

Crowd alerts + besöksstatistik för en plats (priser per kvartal)*

Liten plats

ca 250 kvm

Mellanstor plats

ca 500 kvm

Stor plats

ca 750 kvm

Liten plats

ca 250 kvm

Mellanstor plats

ca 500 kvm

Stor plats

ca 750 kvm

32 000 kr

40 000 kr

47 000 kr

* Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m 8 juni 2020 med reservation för ändringar. Ytterligare kostnader kan tillkomma.

Crowd insights

kommun