ANMÄL FÖRSÄKRINGSÄRENDE

Här kan du som har Telia Försäkring göra din försäkringsanmälan.

SKADAD TELEFON

Är din telefon skadad måste du lämna in den till en Teliabutik eller en reparatör som är godkänd av Telia. Gör sedan en försäkringsanmälan. Försäkringsersättning får du genom reparation av telefonen. Om den inte går att reparera får du en ny telefon (med ett värde upp till 10 000 kr ex. moms).


 

STULEN/FÖRSVUNNEN TELEFON

Är din telefon stulen eller försvunnen måste du först spärra abonnemanget genom att kontakta kundtjänst och sedan göra en polisanmälan. När du gör en polisanmälan, notera diarienumret. Diarienumret och IMEI-numret (står på telefonkartongen) behöver du när du ska göra en försäkringsanmälan.

Från din egen mobiltelefon: 455
Från annan telefon: 020 - 411 000 (öppet 08.00 - 18.00)
Från utlandet: +46 771 41 10 00 (öppet 08.00 - 18.00)

Innan du ringer till kundtjänst, ha ditt mobilnummer och organisationsnummer tillgängliga.

SÅ HÄR ANMÄLER DU ETT FÖRSÄKRINGSÄRENDE

1. Logga in hos vår försäkringsmäklare Willis med ditt mobil- och organisationsnummer.
2. Klicka på Anmäl skada.
3. Fyll i de uppgifter som efterfrågas och klicka på Nästa för att skicka in din anmälan.

Vill du följa din försäkringsanmälan kan du göra det direkt på webben via Willis.