ANMÄL FÖRSÄKRINGSÄRENDE

STULEN/FÖRSVUNNEN TELEFON

Är din telefon stulen eller försvunnen måste du först spärra abonnemanget genom att kontakta kundtjänst och sedan göra en polisanmälan. När du gör en polisanmälan, notera diarienumret. Diarienumret och IMEI-numret (står på telefonkartongen) behöver du när du ska göra en försäkringsanmälan.

Från din egen mobiltelefon: 455
Från annan telefon: 020 - 411 000 (öppet 08.00 - 18.00)
Från utlandet: +46 771 41 10 00 (öppet 08.00 - 18.00)

Innan du ringer till kundtjänst, ha ditt mobilnummer och organisationsnummer tillgängliga.

Har du gjort en stöld- eller förlustanmälan och vill få din telefon hemskickad istället för att besöka en av våra butiker när försäkringsärendet är behandlat? Kontakta i så fall kundtjänst när du skapat en skadeanmälan så hjälper vi dig att ordna leveransen hem till dig. Kundtjänst når du som vanligt på telefon 90400 eller via chatt/e-post på telia.se/kontakt.

SKADAD TELEFON

Är din telefon skadad måste du lämna in den till en Teliabutik eller en reparatör som är godkänd av Telia. Det går också bra att göra en anmälan direkt här. Gör sedan en försäkringsanmälan. Försäkringsersättning får du genom reparation av telefonen. Om den inte går att reparera får du en ny telefon (med ett värde upp till 15 000 kr ex. moms).


 

SÅ HÄR ANMÄLER DU ETT FÖRSÄKRINGSÄRENDE

HAR DU FRÅGOR OM DIN SKADEANMÄLAN?

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

close information navigation-arrow-down navigation-arrow-right panic playbutton svg-icon-arrow-down svg-icon-arrow-up svg-icon-checkmark