"En sjuksköterska spenderar 32 procent av sin arbetstid åt att leta information."

Vården har redan påbörjat en resa mot digitalisering. Med de digitala verktygen i ProCare portföljen och vår stöttning kan den resan accelerera och de stora effekterna uppnås. Inom sjukvården råder det ofta brist på tid och resurser.

Genom att ta bort eller förenkla arbetsmoment som inte skapar värde för patienter och brukare är mycket vunnet. Och till det kommer att patienterna I allt högre utsträckning förväntar sig digitala möten med sin läkare.

Erbjudande

4.2%

Ökade kostnader inom sjukvården per år

Vi måste göra mer för mindre pengar framöver. Kostnaden för den svenska hälso- och sjukvården har sedan millenieskiftet ökat med i snitt 4,2 procent varje år. Av denna kostnadsökning drivs 1,1 procent av en årlig ökning i vårdkonsumtionen i linje med befolkningsökningen.

+3.1%

Ökning på grund av högre enhetskostnader

Resterande ökning, 3,1 procent, beror på ökande enhetskostnader. Inom sjukvården råder det ofta brist på tid och resurser. Genom att ta bort eller förenkla arbetsmoment som inte skapar värde för patienter och brukare är mycket vunnet. Och till det kommer att patienterna i allt högre utsträckning förväntar sig digitala möten med sin läkare.

+45%

Ökning av stressrelaterad ohälsa

En undersökning från Arbetsmiljöverket visar en ökning av stressrelaterad ohälsa mellan 2012-2015 på hela 45 procent. Med anledning av ökad stress ofta i kombination med minskade resurser.

Experttjänst för ökad effektivitet

ProCare är en portfölj av tjänster och produkter som ger sjukvården förutsättningar att effektivisera verksamheten och förbättra patientupplevelsen.

Vår portfölj består av ett stort antal både experttjänster och digitala verktyg för att lösa olika utmaningar, som fristående aktivitet eller som en helhet.

ProCare är plattformen som:

✓ Ger vårdgivaren insikter om sin egen verksamhet för att identifiera förbättringsområden och effektiviseringsmöjligheter.
✓ Öppnar upp verktygen och möjligheterna att erbjuda sina patienter en högre tillgänglighet. Helt enkelt möta sina patienter på deras villkor, fysiskt eller digitalt.
✓ Erbjuder vårdpersonalen en ordentligt förbättrad arbetsplats med mindre stress, bättre samarbeten och mindre tid spenderad på letande efter information.