"LÄKARNA KAN ANVÄNDA PLATTAN FÖR ATT VISA PROVRESULTAT, VILKET GÖR ATT PATIENTERNA KÄNNER SIG TRYGGA I EN OVAN SITUATION."

Mandana Rostampour, sjuksköterska på Danderyds sjukhus hjärtklinik.

lägg tid på rätt moment

Mobil omsorgspersonal lägger idag mycket tid på onödiga sysslor som inte skapar mervärde för patienter. Med tillgång till patientdata och ökade kommunikationsmöjligheter kan de arbeta mer effektivt, även utanför arbetsplatsen.

tillgång även på distans

Genom att personalen alltid är uppkopplad och har tillgång till appar och webbsidor kommer nya lösningar alltid att vara tillgängliga. Personalen kan även på ett enkelt sätt få information och samarbeta med varandra, även utanför kontoret.