VAD INNEBÄR DIGITALISERINGEN EGENTLIGEN FÖR DITT FÖRETAG?

Digitaliseringen av samhället är onekligen ett faktum, men vad innebär egentligen dessa digitala framsteg för oss? Utveckling av ny teknik - och ny intelligens - kan tyckas fascinerande och skrämmande på samma gång. För vad innebär "robotiseringen", inte minst för våra framtida arbetstillfällen, när teknologiska lösningar i allt högre utsträckning ersätter människan som arbetskraft? Vad händer när datorprogram och robotar inte bara ersätter människans muskelkraft utan också hennes hjärnkraft?

Teknikens utveckling innebär onekligen nya möjligheter, samtidigt som vi måste inse att det kommer ställa nya krav på oss framöver, inte minst på vår arbetsplats. På detta ämne kommer vi under hösten hålla flera inspirerande events och föreläsningar.

Erbjudande