DIGITAL TRANSFORMATION

DIGITALISERINGEN GÅR IN I EN HELT NY FAS

Aldrig förr har det varit så spännande och utmanande att bygga företag och göra affärer som nu. Oavsett vilken roll du har, vilken bransch du verkar i och storleken på ditt företag, är det nu som du kan testa digitaliseringens möjligheter – och vinna ett rejält försprång.*

I två av årets tyngsta rankingar över länder med starkast digital utveckling hamnar Sverige i den absoluta toppen. Vi anses vara näst bäst inom EU och även World Economic Forum ger vårt land höga betyg inom digital transformation.*

Hur kommer det sig då att Sverige ligger så pass bra till inom digitaliseringen? Jo, en viktig del är att man redan under 90-talet satsade stort på att bygga ut Sveriges ICT-infrastruktur (informations- och kommunikationsteknologi) och på att ge svenskarna grundläggande digital kompetens, vilket i sin tur lade grunden för IT-boomen under 00-talet. Och bevisligen har de investeringar som gjordes då betalat sig väl - svenska företag har varit duktiga på att ta tillvara på digitaliseringen genom att både ändra vad de erbjuder marknaden och sättet det levereras på.

Nu har digitaliseringen gått in i en helt ny fas, vilket får konsekvenser på olika sätt, oavsett vilken bransch du befinner dig i. Samtidigt är möjligheterna är många: få helt nya och mer nöjda kunder, stå sig starkare mot konkurrenterna, skapa nya affärer men också spara pengar.

För att lyckas gäller det däremot att kunna ta tillvara på utvecklingen - och företag som inte lyckas hänga med går en tuff tid tillmötes, där de blir allt mindre relevanta för sina kunder.

Vi på Telia kan hjälpa dig att dra nytta av digitaliseringen genom att använda informations- och kommunikationstjänster på bästa sätt, oavsett om du har ett startupbolag, om du befinner dig i en tillväxtfas eller om du har ett större bolag som vill effektivisera. Till vår hjälp har vi bland annat den personliga rådgivaren och den personliga teknikern som kan installera och konfigurera din utrustning.

Tillsammans gör vi en behovsanalys där ser vi över vilken hård- och mjukvara och stöttar dig i att hitta rätt lösningar som hjälper dig att öka din effektivitet. Allt för att du ska hitta ett digitalt arbetssätt som passar just ditt företag och som stärker din affär.

Telia kan alltså designa helhetslösningar baserat på en bred portfölj av ICT-tjänster:
- Stabil, säker och snabb uppkoppling.
- Alla typer av verktyg som en modern verksamhet behöver för att koppla upp produkter och tjänster – utan tunga investeringar i underhållskrävande IT-utrustning.
- Rådgivning för hur du kan skapa affärsvärde av mobila arbetssätt, exempelvis genom vår personliga rådgivare och vår personliga tekniker.

Till vår hjälp har vi vårt helägda dotterbolag, systemintegratören Cygate, som syr ihop tjänsterna till helhetslösningarna för att möta just dina unika behov. 

* I Europeiska kommissionens nya index DESI (Digital Economy and Society Index) som mäter EU-ländernas digitala utveckling hamnar Sverige tvåa efter Danmark. Vårt land intar även tredjeplatsen i organisationen World Economic Forum digitala världsrankning.

DE FRÄMSTA MÖJLIGHETERNA

DE FRÄMSTA UTMANINGARNA

SVERIGE I VÄRLDEN

• Den digitala ekonomin utgör 8,2 procent av BNP. Sverige ligger långt fram tack vare hög internetanvändning och många ICT-företag.

• Stockholm har näst flest startup-företag i världen per capita i världen med en miljardvärdering.

• 2014 investerades 2,6 miljarder kronor i svenska startups, 30 procent mer än året innan.

• Företags användande och investeringar i ICT-tjänster stor för 42 procent av produktivitetstillväxten 2006-2013.

• 4,8 procent av den arbetsföra befolkningen räknas som ICT-specialister – dubbelt så högt som EU-genomsnittet.

• 99 procent av hushållen i Sverige har tillgång till fast bredband och lika stor andel täcks av 4G/LTE.teknik.

Erbjudande
Erbjudande

DET HÄR KÄNNETECKNAR EN DIGITAL LEDARE

1. Har en tydlig vision och strategi: Ser möjligheter med den digitala transformationen som de sedan identifierar och prioriterar. ICT-investeringar är viktiga.

2. Anpassar processer, styrning och organisation: För att påskynda tranformationen får CIO:n (chief information officer), CTO:n (chief technical officer) utökat ansvar. Vissa företag inför till och med en särskild CDO (chief digital officer). Det är avgörande med stöd från ledningsgruppen för de digitala frågorna, men också att företaget anpassar sina nyckeltal. Något som också kännetecknar en digital ledare är att man arbetar i tvärfunktionella team och arbetssätt.

3. Säkerställer digital kompetens: Digitala ledare arbetar med att höja kompetensen hos sin personal och framförallt satsar de på att utveckla ICT-kompetenser i gränslandet mellan IT och verksamheten.

4. Använder värdenätverk för att driva innovation och affärsutveckling: Stärker sin innovationskraft genom strategiska partnerskap med företag i andra branscher eller ICT-företag, men också genom förvärv och investeringar i startup-företag.

FRÅN MASSPRODUKTION TILL INDIVIDTÄNK

GÅRDAGENS AFFÄRSLOGIK

Massproduktion och konsumtion

Fysiska produkter med begränsad mobilitet

Inga uppdateringar och fristående enheter

Värdekedjor

NY DIGITAL AFFÄRSLOGIK

Kundanpassning och gemensamt skapande

Produkter som tjänster - alltid tillgängliga

Ständig utveckling i sammankopplade ekosystem

Värdenätverk

SVENSKA IT-CHEFER TYCKER TILL OM DIGITALISERINGEN

- 90 procent tycker att nya kompetenser behövs för att stötta verksamheten.

- CIO:n äger digitaliseringsfrågan hos 37 procent av företagen, hos 34 procent är det vd:n, medan endast 4 procent har en CDO, digitalchef, som är ansvarig.

- 3 av 4 tycker att man kan prata om digital governance idag, jämfört med tidigare styrning.

- För att stödja den digitala transformationen har 7 av 10 ett ökat kundfokus, 6 av 10 arbetar med agila metoder, medan närmare varannan använder molntjänster. 45 procent av IT-cheferna använder sig också av tvärfunktionella team.

Källa

Erbjudande

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

close information navigation-arrow-down navigation-arrow-right panic playbutton