INGEN KULTUR KOMMER ÄGA MALMÖ

Öresundsregionen är spetsen på pilen i de nordiska ländernas digitala utveckling. Kvinnlig kunskapsmakt, mångkultur och innovationsförmåga är nycklarna till vår framtid. Det hävdade Kjell A Nordström vid sin föreläsning i Malmö under fredagsmorgonen.

Professor Kjell A Nordström har många titlar i sitt bagage men presenteras ofta som internetguru eller som under fredagens frukostföreläsning på Condeco i Malmö- digitalguru. Han har gjort sig ett namn genom att göra skarpa framtidsspaningar och analyser, samt att ha en förmåga att förmedla dem på ett underhållande sätt.

Föreläsningen var en del i Telias nya satsning Before Business, en serie föreläsningar och träffar för företagare som vill få inspiration och information om digital utveckling och teknik. Ämnen som borde ligga Öresundsbor nära hjärtat, om man får tro Kjell A Nordström.

- Den här regionen har en unik förmåga att omstarta och nystarta, menar han. Och det är den stora mångfalden som är nyckeln.

Kjell A Nordström visar på att oavsett vilken storlek eller typ av grupp människor som ska finna lösningar på problem, så ger en samling med olika bakgrunder och utgångspunkter mer innovativa lösningar.

– En homogen grupp ger standardiserade lösningar, men är gruppen diversifierad blir det åka av. Och den typ av mångfald som sker här i Öresundsregionen är unik.

Enligt Nordström går det att jämföra regionen med hela USA, på så sätt att det inte finns någon som riktigt äger den amerikanska kulturen.

- USA är inget land, det är en idé. Flyttar man till USA och köper idén om USA är man amerikan inom 2-4 år. Det som är på väg att hända här för första gången i världen är att en stad, eller ett urbant område blir denna typ av geocentrisitet. En etnocentrisitet är en stad där det bara finns en etnicitet eller kulturell bakgrund, en mulitcentrisitet är en stad där det finns många kulturer sida vid sida. Men en geocentrisitet, som Öresundsregionen snart är, är en stad som skapar sin egen kultur, eller sin egen idé. Ingen utomstående kultur är dominerande, utan det urbana området är sin egen. 

Det här menar Nordström skapar bra förutsättningar för fortsatt tätposition i det digitala utvecklingsracet.

– I främst Sverige, men även de övriga nordiska länderna, har vi alltid legat långt fram då det gäller innovationer. Vårt moderna levnadssätt har tvingat fram innovationer. Se till exempel på pappersblöjor, som uppfanns här eftersom vi var det första landet att få ut kvinnorna i arbetslivet- och då fanns ingen där hemma som kunde tvätta. Så är det även nu. Vi lever i Norden, som är världens nionde största ekonomi, med den allra modernaste. Här finns en frustande modernitet i att prova nya grejer. Vi går före i vårt sätt att leva, och då måste vi också gå före i att skapa innovationer som löser de problem som uppstår genom ett modernt och digitalt levnadssätt. Och om Norden går före resten av världen, går Öresundsregionen först i Norden.  

Kjell A Nordström ackompanjerades också på scen av Telias nya digitala robot Ailet. Det är en digital robot som ska inspirera svenska företag kring digitaliseringens möjligheter och den tekniska utvecklingen. Ailet är i sig ett exempel på digitaliseringens möjligheter, som Telia tror kommer att bidra till att företagarna spetsar öronen lite extra. Ailet kommer att medverka på Telias events framöver och agera bollplank för företagskunder. 

Erbjudande

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

close information navigation-arrow-down navigation-arrow-right panic playbutton