"MER ÄN HÄLFTEN AV ALLA SVENSKA HUSHÅLL ÄR UPPKOPPLADE FÖR VÅRD I HEMMET INOM TRE TILL FEM ÅR."

Niklas Sundler, ansvarig för Telia Healthcare.

full koll på hälsan

Genom att mäta och få tillgång till personens fysiska aktivitet, blodtryck, blodets syresättning, eller vikt kan vården fungera mer förebyggande. Även på distans.

förebyggande vård

HomeCare ger vårdpersonal möjlighet att arbeta mer proaktivt med förebyggande åtgärder jämfört med idag, när de enda kontakterna kan vara de fysiska besöken.