App för astmabehandling

AsthmaTuner är den enda kliniskt validerade astma-appen som hjälper patienter ta kontroll över sin astma. Appen mäter patientens astma och de får direkt en rekommendation vilken medicin de behöver för att tygla astman och må som bäst.

KONTAKTA MIG

  • Trygghet för patienterna

  • Effektivare medicinering

  • Kostnadsbesparing för sjukvården

AsthmaTuner – en app för astmatiker

Kundreferenser

”För första gången på 40 år är jag symptomfri”

”Tänk om vi aldrig mer behöver besöka akuten igen!”

”AsthmaTuner gör det enkelt att slippa passa tid på traditionell mottagning.”

så går det till

  1. Läkare eller Sjuksköterska skapar en behandlingsplan på 1 minut.
  2. Patienterna blåser dagligen i en spirometer och svarar på 4 frågor och får direkt en rekommendation av optimal behandling och dos.
  3. Data sparas och delas i realtid med vårdgivare vilket möjliggör online vård och prioritering av patienter.