Telia ProCare hjälper vårdpersonal hjälpa fler

Inom vård- och omsorg råder ofta brist på tid och resurser. Kan man ta bort arbetsmoment som inte skapar värde för patienter och brukare är mycket vunnet. Intåget av smarta telefoner, surfplattor och högre bandbredd för mobildata i samhället har möjliggjort att nya och tidsbesparande arbetssätt kan utvecklas. Detta brukar kallas ”ett mobilt arbetssätt” vilket kortfattat handlar om att de anställda ska ha tillgång till den information och de applikationer som de behöver i sin yrkesroll, oavsett tid och rum.

ProCare är en sammansättning av tjänster som möjliggör ett helt mobilt arbetssätt. Hur tjänsterna kombineras och integreras beror på er organisations specifika behov och förutsättningar.

Några konkreta exempel på tidsbesparande tillämpningar som ett mobilt arbetssätt kan innebära för personalen inom omsorgen är:

  • Tid- och insatsrapportering via smartphone.
  • Tillgång till olika stödsystem via en mobil enhet istället för att som idag behöva uppsöka och logga in på en PC.
  • Att ha med sig ”att göra-listan” i en surfplatta eller i en smartphone. Smidigt för till exempel den ronderande distriktssköterskan i hemsjukvården.
  • Att de kan dra nytta av vårdrelaterade appar, framtagna av bland annat läkemedelsbolag, som ger personalen ett tryggare beslutsunderlag i det dagliga arbetet.
  • Innovation – genom att personalen alltid är uppkopplad och har tillgång till appar och websidor kommer nya lösningar alltid att vara tillgängliga.

En ytterligare tänkbar utveckling är att omsorgspersonalen ges mobil åtkomst till tjänster som man normalt förknippar med administrativ personal, t.ex. collaboration och e-mail. På detta sätt förenklas den interna kommunikationen kollegor emellan och personalen kan snabbare erhålla svar på enklare ärenden. Även relationen arbetsgivare – anställd underlättas om den mobila omsorgspersonalen har tillgång till e-mail, chat och SMS-funktioner.

Ett urval tjänster som ingår i Telia ProCare:

  • Mobila Företagsnät (3G och 4G) och Wifi-nät
  • Mobilabonnemang ingår som mobila anknytningar samt fristående mobila abonnemang.
  • Mobilterminaler
  • Telia Mobility Management - TMM är Telias Enterprise Mobility Managementtjänst där bland annat Device Management, Mobila livscykeltjänster och Mobil Säkerhet ingår.
  • Professional Services (Care Integrator). Konsultation, rådgivning och utbildning ingår i ProCare för att ge din organisation de rätta förutsättningarna att lyckas i planeringen och införandet av ProCare.