Enklare vardag för de som lider av IBD

Inom ramen för satsningen på Telia Healthcare har ett samarbete med biopharmaföretaget AbbVie inletts. Målet är att mobila och internetbaserade tjänster ska utvecklas för att underlätta vardagen för personer som lever med inflammatorisk tarmsjukdom, IBD.

  

 

För att möta framtida utmaningar med ökad belastning på hälso- och sjukvården kommer vården i högre grad vara knuten till hemmet och erbjuda digitala lösningar som underlättar för individen.. Syftet med samarbetet är att öka kvaliteten och effektiviteten inom vården för personer med inflammatorisk tarmsjukdom, IBD. Målet är att patienten, genom större delaktighet och ökad insyn, får möjlighet att styra sin egen sjukdomsinformation och få en bättre kontroll på sin sjukdom och livssituation. Patienten kan själv rapportera in sina värden via Telias system till det kvalitetsregister, SWIBREG, som används för uppföljning och kvalitetsutveckling av de vårdinsatser som görs. På detta sätt frigörs resurser där sjukvårdspersonal kan ägna tiden åt att optimera behandling och lösa komplexa frågeställningar kring patienten.

Läkare från de största universitetsklinikerna i Sverige medverkar i utformningen och utvecklingen av dessa tjänster tillsammans med personer som lever med IBD.

AbbVie bidrar med erfarenhet kring behandling av patienter med inflammatoriska tarmsjukdomar och medverkar i diskussionen om hur omhändertagandet kan bli bättre. IBD är ett område där AbbVie har kunskap genom en omfattande forskning- och utveckling och vill bidra till att utveckla vården och omhändertagandet av personer med inflammatorisk mag-tarmsjukdom.

Detta samarbete mellan Telia, AbbVie och vårdgivarna är ett exempel på hur man kan länka samman och optimera befintlig kunskap och teknik. Individens behov och hälsa sätts i centrum vilket kan leda till en ökad livskvalitet. Samtidigt är det ett steg i utvecklingen av morgondagens hälso- och sjukvård.

För närvarande genomförs ett pilotprojekt där ett antal universitetskliniker och ett 100-tal patienter med IBD runt om i landet testar tjänsten och den tekniska plattformen som beräknas lanseras under våren.